Ceantair Bhardasacha

Comhaontas Aoisbhá Chontae Chorcaí

Tá Clár Chontae Aoisbhá Chorcaí faoi stiúir Comhaontas Aoisbhá Chontae Chorcaí, atá faoi chathaoirleacht an Uasail Niall Healy, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Contae Chorcaí. Tugann an Comhaontas ceannairí sinsearacha le chéile ó na Gardaí, FSS, soláthraithe iompair, eagraíochtaí deonacha, institiúidí tríú leibhéal, ceannairí aonair agus baill de Chomhairle Dhaoine Scothaosta Chontae Chorcaí. Tá an fhís ag gach duine de na páirtithe leasmhara seo cáilíocht na beatha do dhaoine scothaosta i gContae Chorcaí a fheabhsú.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar Chlár Aoisbhá Chomhairle Contae Chorcaí, dein teagmháil le  agefriendly@corkcoco.ie .  Tá faisnéis mhionsonraithe ar an gClár Náisiúnta Aoisbhá ar fáil chomh maith ag agefriendlyireland.ie.

San éigeandáil reatha COVID-19, tá go leor de na páirtithe leasmhara a bhfuil ionadaíocht acu ar an gComhaontas Aoisbhá, ag obair i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Chorcaí mar chuid de Chlár Tacaíochta Pobail COVID-19 na Comhairle.

Fén gclár seo tá Comhairle Contae Chorcaí ag obair le raon eagraíochtaí reachtúla agus deonacha lena chinntiú go gcomhlíontar riachtanais daoine scothaosta agus na daoine níos leochailí ar fud bhailte, sráidbhailte agus phobail Chontae Chorcaí le linn na géarchéime COVID-19 seo.

Chuir Comhairle Contae Chorcaí Líne Chabhrach Glaonna Pobail tiomnaithe ar fáil atá mar uimhir teagmhála SAOR IN AISCE, 1800 805 819 nó +353 21 4285517, agus tá na línte oscailte ó 9.00rn go 5: 00in ó Luan go hAoine. Is féidir leat ríomhphost a sheoladh chugainn chomh maith ag   covidsupport@corkcoco.ie  nó seol téacs chugainn ag (085) 8709010.