Oibríochtaí na gCeantar Bardasach agus Forbairt Tuaithe

Eolas Ginearálta le Páirceáil

Fíneálacha Páirceála Chomhairle Contae Chorcaí

Cuireann Comhairle Contae Chorcaí páirceáil ar fáil i mbailte ar fud Chontae Chorcaí. Déantar fíneálacha páirceála a riar go lárnach trínár nOifig Fíneálacha Páirceála, Ceanncheathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Urlár 5, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh T12 R2NC

Rialuithe Páirceála (Faisnéis ceart ó mhí na Eanáir 2022*)

*Tabhair faoi deara go bhfuil fionraí sealadach ar tháillí Íoc & Taispeáin i roinnt bailte, nó codanna de bhailte – Déan seiceáil go háitiúil le haghaidh tuilleadh faisnéise

Bailte Chontae Chorcaí

Cineál páirceála i bhfeidhm

(Í&T = Íoc & Taispeáin)

Béal Átha Fhínín / Inis Céin

Srianta Páirceála

Béal an Dá Chab

Srianta Páirceála

Droichead na Bandan

Páirceáil Íoctha (Í&T)

Beanntraí

Srianta Páirceála

Carraig Ui Leighin

Srianta Páirceála

Carraig Thuathail

Srianta Páirceála

An Ráth

Srianta Páirceála

Cloich na Coillte

Srianta Páirceála

An Cóbh

Páirceáil Íoctha (Í&T)

Drom Dhá Liagh

Srianta Páirceála

Dún Mánmhaí

Srianta Páirceála

Mainistir Fhear Maí

Páirceáil Íoctha (Í&T)

Ceann Toirc

Srianta Páirceála

Cionn tSáile

Páirceáil Íoctha (Í&T)

Maigh Chromtha

Páirceáil Íoctha (Í&T)

Mala

Páirceáil Íoctha (Í&T)

Mainistir na Corann

Srianta Páirceála

Sráid an Mhuilinn

Srianta Páirceála

Baile Mhistéala

Srianta Páirceála

Áth Trasna

Srianta Páirceála

An Scoil

Srianta Páirceála

An Sciobairín

Srianta Páirceála

Eochaill

Páirceáil Íoctha (Í&T)