Na hEalaíona

Forbairt Beartas Ealaíon

Aidhm: Tacú le Beartais Ealaíon a chur le chéile ag Comhairle Contae Chorcaí. Déantar sin ar na bealaí seo a leanas:

  • Comhairle a chur ar fáil don Chomhairle ar shaincheisteanna forbartha a bhaineann leis na hEalaíona
  • Tacú le hobair forbartha beartas an Choiste Beartais Straitéisigh (CBS) um Ealaíona, Chultúr agus Theangacha
  • Taighde a dhéanamh, de réir mar a chinnfear an Chomhairle, an CBS um Ealaíona, Chultúr agus Theangacha, agus eile
  • Tuarascálacha agus sonraí fíorasacha a chur ar fáil don Chomhairle ar fheidhmiú Chlár Ealaíon na Comhairle.