Titiocht

Scéim Rogha Tithíochta

Tá bealach nua tugtha isteach ag Comhairle Contae Chorcaí chun tithíocht a chur ar cíos d'iarratasóirí ar a dtugtar an Scéim Rogha Tithíochta (CBL).  Tá sé i bhfeidhm i gCorcaigh Thuaidh ó Shamhain 2016 agus i gCorcaigh Theas agus Thiar ó Mhárta 2017.

Feidhmíonn an scéim sin ar an mbonn go bhfógraítear na teaghaisí atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin thiomnaithe, cbl.corkcoco.ie ar bhonn seachtainiúil nuair atá siad ar fáil agus iarratar ar iarratasóirí léiriú spéise a chur isteach ar an dteaghais arna bhfuil spéis acu ann.  

Go dtí seo, bhí breis is 262,512 amharc agus 34,022 léiriú spéise ar an gcóras fud fad an chontae.

Thit na rátaí diúltaithe dá bharr go 6% le 245 réadmhaoin glactha as an 246 réadmhaoin a fógraíodh ar an gcóras ón tús.

Leis an Scéim Rogha Tithíochta is féidir léiriú spéise a chur isteach chun réadmhaoin comhairle oiriúnach i do cheantar roghnaithe a fháil ar cíos. Fógrófar réadmhaoin ar bhonn seachtainiúil ó 00.00 Dé Céadaoin go 23.59 Dé Máirt dár gcionn. Ba chóir d'iarratasóirí tithíochta iarracht a dhéanamh logáil isteach gach seachtain chun súil a chaitheamh ar theaghaisí na seachtaine agus ba chóir dóibh siúd atá ag iarraidh léiriú spéise a dhéanamh, é a dhéanamh roimh 23.59 Dé Máirt. Is teaghais 'oiriúnach' é ceann inar léirigh tú spéis ann agus atá de réir do riachtanas tithíochta. 

Tabhair faoi deara le do thoil go measfar ar an gcéad dul síos na hiarratasóirí a léirigh spéis i dteaghais faoin Scéim Rogha Tithíochta atá oiriúnach don chineál teaghaise m.sh. má tá faomhadh faighte agat d'aonad le trí sheomra codlata agus má léiríonn tú spéis in aonad le ceithre sheomra codlata, tá seans nach mbeadh do léiriú spéise curtha san áireamh. Chomh maith leis sin, tabhair faoi deara go bhfuil ort logáil isteach gach seachtain chun seiceáil an bhfuil fonn ort léiriú spéise a chur isteach do na teaghaisí fógartha don tseachtain sin. 

Gheofar chomh maith foláireamh téacs seachtainiúil ar d'fhón soghluaiste má tá teaghais inár léirigh tú spéis ann fógartha ar an gCóras don Scéim Rogha Tithíochta. Chomh maith leis sin is féidir úsáid a bhaint as na táibhléid atá ar fáil i d'oifigí comhairle áitiúla nó as na háiseanna idirlín i do leabharlann áitiúil.

Féach ar ár gcuid Ceisteanna Coitianta um Ligean Rogha Bunaithe thíos chun tuilleadh faisnéise a fháil nó bain úsáid as ár bhfoirm fiosrúcháin ar líne thíos don limistéar ina bhfuil tú.

Nasc chuig an Iarratas don Scéim Rogha Tithíochta . Amhail agus ón 24/06/2020 is féidir le gach iarratasóir ceadaithe spéis a fheiceáil agus a chur in iúl i ngach áitreabh folamh ar fud an chontae a fhógraítear ar an gcóras CBL. Má tá aon cheist agat, déan teagmháil le (021) 4386635.

Sonraí Teagmhála : Scéim Rogha Tithíochta (CBL),  Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh

Teil: 4386635 nó úsáid ár

Scéim Rogha Tithíochta FAQs

Cad is Scéim Rogha Tithíochta (CBL)?

Is bealach é an Scéim Rogha Tithíochta chun do spéis a léiriú i maoin chomhairle oiriúnach a fháil ar cíos sa limistéar is fearr leat. Is éard atá i maoin ‘oiriúnach’ ná ceann a roghnaigh tú spéis a léiriú ann agus a oireann do'd riachtanais tithíochta.

Tabhair faoi deara le do thoil, i dtosach, ní dhéanfar ach na teaghlaigh iarratasóra sin a léirigh spéis i dteach imthairisceana faoi Scéim Rogha Tithíochta, agus a bhfuil a gcomhdhéanamh teaghlaigh a oireann don chineál maoine a mheas e.g. má tá tú ceadaithe le haghaidh aonad 3 leaba agus cuireann tú tairiscint isteach ar aonad 4 leaba ansin b’fhéidir nach roghnófaí thú.

Tabhair faoi deara freisin go mbeidh ort logáil isteach gach seachtain chun a sheiceáil an dteastaíonn uait spéis a léiriú sna maoine a fógraíodh an tseachtain sin. Gheobhaidh tú foláireamh téacs seachtainiúil ar d’fhón póca freisin má fhógraítear maoin inar féidir leat spéis a chur in iúl ar an gcóras CBL a luaithe a bheidh d’uimhir soghluaiste logáilte isteach agat ar an gcóras CBL nuair a shíníonn tú isteach sa chóras CBL i dtosach. Is féidir leat na táibléid a chuirtear ar fáil i d’oifigí comhairle áitiúla nó sna háiseanna idirlín i do bhrainse leabharlainne áitiúil a úsáid freisin.

Cad iad na maoine a bheidh ar fáil ag úsáid an Scéim Rogha Tithíochta (CBL)?

Beidh réimse maoine cónaithe ar fáil. Fógrófar iad ar shuíomh Gréasáin Scéim Rogha Tithíochta cbl.corkcoco.ie. Coimeádfaidh Comhairle Contae Chorcaí liosta de na maoine atá ar fáil cothrom le dáta ach beidh ort é a sheiceáil gach seachtain.

Tabhair faoi deara le do thoil cé go bhfógrófar mórchuid na maoine ar an suíomh Scéim Rogha Tithíochta (CBL), ní fhógrófar iad siúd atá oiriúnaithe go speisialta nó tithe a theastaíonn le haghaidh imthosca áirithe, aonaid do dhaoine scothaosta, mar shampla.

Cén fáth a bhfuil Comhairle Contae Chorcaí ag tabhairt isteach an chórais nua seo?

Tá Scéim Rogha Tithíochta á thabhairt isteach mar chuid den Straitéis Tithíochta Sóisialta 2020. Taispeánfaidh sé duit na maoine atá ar fáil le ligean. D'oibrigh sé go maith in áiteanna eile. Creidimid go n-oibreoidh sé go maith anseo freisin.

Cad a tharlóidh má tá suim ag roinnt daoine sa mhaoin chéanna ina bhfuil suim agamsa?

Má tá suim ag níos mó ná teaghlach amháin i maoin a bhfuil suim agat a ligean ann, cinnfidh Comhairle Contae Chorcaí cén teaghlach a leithdháilfear an mhaoin. Agus cinneadh á dhéanamh againn air seo, tabharfaimid aird ar na tosca seo a leanas:

  • do chuid ama feithimh ar liosta feithimh Chomhairle Contae Chorcaí
  • Líon na daoine i do theaghlaigh
  • an cineál maoine a theastaíonn
  • do chatagóir riachtanas faoin Scéim Leithdháilte agus
  • Bainistíocht Eastáit mhaith

Má tá suim agam i maoin faoin Scéim Rogha Tithíochta , cad a dhéanfaidh mé?

Caithfidh tú léiriú spéise a chur air ar líne.

Nóta: Ní dhéanfaidh Comhairle Contae Chorcaí teagmháil ach leis an iarratasóir rathúil agus glaoch orthu chun agallaimh.

Tabhair faoi deara le do thoil nach tairiscint oifigiúil tithíochta í an teagmháil a dhéanann Comhairle Contae Chorcaí leis an teaghlach iarratasóra atá á mheas aici le leithdháileadh faoin Scéim Rogha Tithíochta. Ina theannta sin beidh ar theaghlach an iarratasóra pas a fháil i ngnás grinnfhiosrúcháin Chomhairle Contae Chorcaí. Cuimsíonn an gnás seo agallamh agus Seiceála Garda agus imréiteach Bainistíocht Eastáit chomh maith le nuashonruithe a sholáthar ar do chomhad tithíochta.

Níl rochtain agam ar an Idirlíon - cad ba cheart dom a dhéanamh?

Mura bhfuil rochtain agat ar an idirlíon, tá fáilte romhat teacht isteach sna príomh-Oifigí Rannáin in Annabella, Mala, Sráid Kent, Cloich na Coillte agus Urlár 4, Halla an Chontae chomh maith le hoifigí na comhairle i Mainistir Fhear Maí, Beanntraí agus Eochaill lenár bhfeistí táibléid a úsáid. D'Fhéadfá dul chuig do leabharlann áitiúil freisin chun an t-idirlíon a úsáid má tá tú i do bhall den leabharlann. Is féidir leat Fón Cliste nó táibléad a úsáid freisin chun rochtain a fháil ar shuíomh Gréasáin Scéim Rogha Tithíochta (CBL). Gheobhaidh tú foláireamh téacs seachtainiúil ar d’fhón póca má fhógraítear maoin ar an gcóras Scéim Rogha Tithíochta (CBL), inar féidir leat spéis a léiriú ann a luaithe a chuirfidh tú d’uimhir soghluaiste isteach ar an gcóras Scéim Rogha Tithíochta (CBL).

An féidir liom iarratas ar Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta a dhéanamh fós?

Más iarratasóir tú ar liosta feithimh Tacaíochta Tithíochta Sóisialta, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP) fós. Tabhair faoi deara le do thoil gur tacaíocht tithíochta sóisialta é Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP). Má tá cóiríocht agat faoin Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta tá teach leordhóthanach agat ach d'fhéadfá iarratas dhéanamh ar aistriú a chur isteach lena bhreithniú.

An ndéanfaidh an Scéim Rogha Tithíochta aon difear do m'iarratas atá leis an chomhairle cathrach?

Má fhaigheann tú cóiríocht tríd an Scéim Rogha Tithíochta, baintear thú ón dá liosta feithimh tacaíochta tithíochta sóisialta. Má dhiúltaíonn tú maoin a thairgeann údarás áitiúil duit faoin Scéim Rogha Tithíochta, cuirfear siar thú ar feadh bliana ó liosta feithimh tacaíochta tithíochta sóisialta an dá údarás áitiúil.

An mbeidh tionóntaí aistrithe incháilithe le haghaidh na Scéime Rogha Tithíochta?

Sea, beidh.

Cad é an difríocht idir an Scéim Rogha Tithíochta agus an liosta tithíochta reatha?

Is féidir le hiarrthóirí ar liosta feithimh na Tacaíochta Tithíochta Sóisialta spéis a léiriú ar líne sna tithe a fógraíodh sa Scéim Rogha Tithíocht. Mura gcuireann iarrthóirí spéis i maoin nó maoine a fhógraítear in iúl, ní chuirfear san áireamh iad.

Cad a tharlóidh do mo cheantair thosaíochta i dtaobh le Corcaigh Thuaidh, Theas agus Thiar?

Is féidir leis na ceantair is fearr leat suas le trí réimse a chlúdach: Corcaigh Thuaidh, Corcaigh Theas agus Iarthar Chorcaí. D'fhéadfá spéis a léiriú in aon mhaoin fholamh a fhógraítear ar an Scéim Rogha Tithíochta, is cuma cén ceantar ina bhfuil sé.

An é 'tús freastail ar an cheann is túisce' atá i gceist maidir le cathain a chuirim mo léiriú spéise ar líne ar mhaoin i seachtain ar leith?

Déantar Leithdháiltí de réir na Scéime Leithdháilte.

Má tá suim ag níos mó ná teaghlach amháin i maoin ar leith socróimid cén teaghlach a leithdháiltear an mhaoin air. Agus cinneadh á dhéanamh againn air seo, tabharfaimid aird ar na tosca seo a leanas:

  • do chuid ama feithimh ar liosta feithimh Chomhairle Contae Chorcaí
  • Líon na daoine i do theaghlaigh
  • an cineál maoine a theastaíonn
  • do chatagóir riachtanas faoin Scéim Leithdháilte agus
  • Bainistíocht Eastáit mhaith

Cad a tharlóidh do mo chuid ama ar an liosta le Scéim Rogha Tithíochta? An mbeidh an t-am céanna agam fós?

Fanfaidh d’am mar an gcéanna. Mura léiríonn tú spéis i maoin nó i maoine ar líne, ní chuirfear san áireamh tú dóibh. Toisc go mbeidh an chuid is mó de na maoine ar an Scéim Rogha Tithíochta as seo amach , caillfidh tú an deis le bheith san áireamh dóibh mura gcuireann tú do spéis ar líne.

Nílim in ann ríomhaire a oibriú, cad ba cheart dom a dhéanamh?

Taispeánfaidh duine ón bhfoireann tithíochta sa phríomhoifig rannáin duit conas a oibríonn sé le 'demo'.

Cé mhéad teach is féidir liom tairiscint a chur isteach orthu?

D'fhéadfá léiriú spéise amháin a chur in aghaidh na maoine a fhógraítear.

Má chuir mé isteach tairiscint ar theach a tógadh anuas ón suíomh Gréasáin cúpla mí ó shin, agus atá ar ais ar líne anois, an gcuirfear mo thairiscint roimhe seo san áireamh?

Beidh ort spéis a léiriú ar líne arís má tá iarratas gníomhach ar thacaíocht tithíochta sóisialta agat.

Tabhair faoi deara le do thoil go gcoimeádann Comhairle Contae Chorcaí an ceart gan teach tairisceana faoin Scéim Rogha Tithíochta a leithdháileadh ar iarrthóirí i seachtain ar leith agus go gcoimeádann sí an ceart an teach tairisceana a athfhógairt arís i dtréimhse ama eile.

Cad a tharlóidh má chaillim an spriocdháta chun spéis a léiriú i maoin?

Ní chuirfear san áireamh tú maidir le leithdháileadh na maoine sin mura bhfuil spéis léirithe agat ann in am.

Tabhair faoi deara le do thoil nach nglacann Comhairle Contae Chorcaí freagracht as iarrthóirí a chailleann an spriocdháta chun spéis a léiriú i maoin faoin Scéim Rogha Tithíochta.

Cad a tharlaíonn má theastaíonn liosta uaim uathu siúd a léirigh spéis sa mhaoin?

abhair faoi deara le do thoil nach scaoilfear sonraí pearsanta maidir le teaghlaigh aonair a ndéanann iarratas ar theach faoin Scéim Rogha Tithíochta go poiblí de réir na gceanglas maidir le Cosaint Sonraí.

Beidh catagóir a dtugann nuashonraithe maidir leis na maoine ar fáil duit ar cbl.corkcoco.ie chun a dhearbhú cén chéim sa phróiseas leithdháilte ag a bhfuil an mhaoin , i.e. an bhfuil sí leithdháilte nó fós sa phróiseas leithdháilte.

Onas a bheidh a fhios agam an ndearna mé seiceáil amach cheart ar mhaoin ar an gcóras Scéim Rogha Tithíochta (CBL)?

Sula dtiocfaidh deireadh leis an tréimhse Scéim Rogha Tithíochta is féidir leat do tháb maoine a cuireadh isteach a sheiceáil, má tá an mhaoin le feiscint ansin d’éirigh leat an mhaoin a sheiceáil amach agus cuirfear san áireamh í le breithniú nuair a bheidh an mhaoin á leithdháileadh. Nuair a bheidh deireadh leis an tréimhse is féidir leat an táb Nuashonrú maoine a fheiscint le breathnú cén chéim den phróiseas leithdháilte ar a bhfuil an mhaoin.

Mura bhfuil an mhaoin le feiscint i do tháb de mhaoine atá roghnaithe agat le linn na tréimhse Scéim Rogha Tithíochta ansin b’fhéidir nach ndearna tú seiceáil amach iomlán ar an maoin. Ba cheart duit do chiseán a sheiceáil agus féachaint an bhfuil an mhaoin fós ann. Má tá, caithfear é a sheiceáil amach go hiomlán. Mura bhfuil sé ann ciallaíonn sé sin nár roghnaigh tú an mhaoin seo ar chor ar bith. Caithfidh tú dul chuig an táb leis an liosta de na maoine atá ar fáil agus tús a chur leis an bpróiseas roghnaithe arís.