Foireann Bainistíochta

Príomhfheidhmeannach

Tim Lucey

Príomhfheidhmeannach

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Bainisteoir Rannáin

Clodagh Henehan

Bainisteoir Rannáin Iarthar Chorcaí

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

James Fogarty

Bainisteoir Rannáin Chorcaí Thuaidh

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Valerie O'Sullivan

Bainisteoir Rannáin Chorcaí Theas

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Stiúrthóir Seirbhísí

Jacqueline Hunt

Ceannaire Feidhme Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide agus Bainistíocht Athraithe

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Kevin Morey

Innealtóir an Chontae

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Loraine Lynch

Ceannaire Feidhme Airgeadas

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Louis Duffy

Stiúrthóir Seirbhísí - Comhshaol, Athrú Aeráide, Leathanbhanda, Seirbhísí Éigeandála

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Mark Collins

Ailtire Contae

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Maurice Manning

Stiúrthóir Seirbhísí - Tithíocht

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Michael William Lynch

Stiúrthóir Seirbhísí - Pleanáil agus Forbairt

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Niall Healy

Stiúrthóir Seirbhísí - Oibríochtaí na gCeantar Bardasach agus Forbairt Tuaithe

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Orla Deasy

Aturnae an Chontae

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Padraig Barrett

Stiúrthóir Seirbhísí - Bóithre agus Iompar

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Patricia Liddy

Stiúrthóir Seirbhísí - Seirbhísí Corparáideacha

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Sharon Corcoran

Stiúrthóir Seirbhísí - Forbairt Gheilleagrach, Fiontar agus Turasóireacht

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Teresa O’Donovan

Ceannaire Feidhme - Bainistíocht Acmhainní Daonna

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.