Foireann Bainistíochta

Príomhfheidhmeannach

Valerie O'Sullivan

Príomhfheidhmeannach

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Bainisteoir Rannáin

Michael William Lynch

G/BAINISTEOIR RANNÁIN CHORCAÍ THEAS

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Loraine Lynch

G/BAINISTEOIR RANNÁIN IARTHAR CHORCAÍ

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Kevin Morey

G/BAINISTEOIR RANNÁIN CHORCAÍ THUAIDH

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Stiúrthóir Seirbhísí

Nicola Radley

G/STIÚRTHÓIR SEIRBHÍSÍ - SEIRBHISÍ CORPARÁIDEACHA

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

John Slattery

G/Innealtóir Contae

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Jacqueline Hunt

Ceannaire Feidhme Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide agus Bainistíocht Athraithe

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Louis Duffy

Stiúrthóir Seirbhísí - Comhshaol, Athrú Aeráide, Leathanbhanda, Seirbhísí Éigeandála

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Mark Collins

Ailtire Contae

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Maurice Manning

Stiúrthóir Seirbhísí - Tithíocht

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Niall Healy

STIÚRTHÓIR SEIRBHÍSÍ - BÓITHRE AGUS IOMPAR

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Orla Deasy

Aturnae an Chontae

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Padraig Barrett

STIÚRTHÓIR SEIRBHÍSÍ - PLEANÁIL AGUS FORBAIRT

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Patricia Liddy

STIÚRTHÓIR SEIRBHÍSÍ - OIBRÍOCHTAÍ NA GCEANTAR BARDASACH AGUS FORBAIRT

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Sharon Corcoran

Stiúrthóir Seirbhísí - Forbairt Gheilleagrach, Fiontar agus Turasóireacht

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Teresa O’Donovan

Ceannaire Feidhme - Bainistíocht Acmhainní Daonna

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Jeremy Canty

G/CEANN AIRGEADAIS

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.