Leabharlanna

Mo Leabharlann ar Oscailt

Logo with text

Cuireann Mo Leabharlann ar Oscailt (MLO) ar fáil uaireanta oscailte leathnaithe do bhaill na leabharlainne, a bhainneann le féinseirbhíse lasmuigh de ghnáthuaireanta oscailte, seacht lá na seachtaine, ó 8.00 r.n go 10.00 i.n., 365 lá in aghaidh na bliana.

Níl foireann ar bith i láthair le linn Mo Leabharlann ar Oscailt (8.00 – 9.30 r.n.; 5.30 – 10.00 i.n). Níl aon athrú ar ghnáthuaireanta oscailte agus tá foireann i láthair ‘sna brainsí Mo Leabharlann ar Oscailt ar fad, taobh amuigh d’uaireanta  Mo Leabharlann ar Oscail. 

Ní mór do bhaill de Mo Leabharlann ar Oscail. Chun rochtain a fháil ar an tseirbhís seo, bíonn ort ballráiocht leabharlainne  ar leith a fháil, agus freastal chomh maith ar ionduchtú i ngach brainse Mo Leabharlann ar Oscail. 

Ta na seirbhísí seo a leanas ar fáil:

  • earraí a thogaint agus a thabhairt ar ais
  • idirlíon agus rochtain WiFi
  • seirbhísi priontála agus fótachóipeala
  • áit léitheoireachta agus staidéir 
  • seomra cruinnithe

Ag am chlárú agus iondochtú, tabharfar breac-chuntas do bhaill ar nósanna imeachta éigeandála agus uimhreacha teagmhála. Tá an leabharlann faoi monatóireacht chomh maith, 24 uair a’ chloig in aghaidh an lae.

Tá Mo Leabharlann ar Oscail ar fáil faoi láthair I Leabharlann Dhroichead na Bandan.

Le haghaidh tullleadh eolais, dean teagmhail le Leabharlann Dhroichead na Bandan.