Leabharlann Dhroichead na Bandan

Bandon Library

Mo Leabharlann ar oscailt

Tá Leabharlann Dhroichead na Bandan anois ina Leabharlann ar Oscailt.

Má’s mian leat níos mo eolais a fháil no cinne a dhéanamh le haghaidh ionduchtú, níl ort ach teagmháil a dhéanamh le Leabharlann Dhroichead na Bandan nó ríomhphost  sheoladh chuig MOLBandon@corkcoco.ie

Uaireanta Oscailte

Dé Máirt go Dé Sathairn: 9.30r.n. - 5.30i.n.

Dúnta Dé Luain.

Dúnta Dé Sathairn de dheireadh seachtaine saoire bainc.

Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil, le do thoil, chun na huaireanta oscailte is déanaí a fháil agus na seirbhísí atá ar fáil.

Séirbhísí ar Fáil

Earraí a fháil ar iasacht, a thabhairt ar ais agus a iarraidh:

Is féidir leat leat  dhá earraí déag a fháil ar iasacht ar feadh suas le trí seachtaine (lean n-áirítear leabhair, closleabhair (do dhaoine fásta) agus DVDanna (do gach aois). Níl aon fhíneálach i gcás earraí ag teacht ar ais go déanach; áfach, is féidir leat earraí a athnuachan ar line, ar an bhfón nó ag an leabharlann. 

 
Mura bhfuil earra ar fáil, is féidir leat é a iarraidh ag an deasc, ó leabharlann phoiblí eile. Nuair a bheidh sé réidh le picoadh suas, cuirfear in iúl duit.

 

Nuachtáin agus Irisí

Tá an Irish Examiner, an Irish Times agus an Irish Independent, chomh maith le Hello magazine ar fáil saor in aisce le léamh sa leabharlann.

 

Wi-Fi

Tá Wi-Fi saor in aisce ar fáil do bhaill na leabharlainne. Is féidir le iasachtaithe a ríomhaire glúine, táibléid srl. féin a úsáid inár mbráinsí. Níl uait ach d’uimhir chárta leabharlainne agus do UAP 4-dhigit a úsaíd chun logáil isteach. Ná dean dearmad do chárta leabharlainne a thabhairt leat, chun do uimhir UAP a athshocrú, má’s mian leat.

 

Spásanna Staidéir

Cuireann an Leabharlann roinnt spásanna staidéir ar fáil sa bhrainse, agus rochtain an sholáthar cumhachta ag an gcuid is mó acu. Tá rochtain ar Wi-Fi poiblí ar fáil saor in aisce le do chárta leabharlainne.

 

Ríomhaire Poiblí

Chun ríomhairí poiblí a úsaid saor in aisce, níl ort ach uimhir do chárta leabharlainne agus do UAP 4 dhigit. Ná dean dearmad do chárta leabharlainne a thabhairt leat chun an ríomhaire a úsáid.

Chun a dhearbhú go mbeidh ríomhaire ar fáil nuair a thagann tú chuig an leabharlann, is féidir leat é a chur in áirithe roimh ré. Níl ort ach uimhir do chárta leabharlainne agus do UAP 4 dhigit. Leanann na seisiuin suas le 55 nóiméid. Ná dean dearmad do chárta leabharlainne a thabhairt leat chun an ríomhaire a úsáid.

Mura bhfuil ríomhaire curtha in áirithe agat agus tá ceann ar fáil, is féidir leat é a úsáid.

Priontáil Cianda

Is féidir leat priontáil go cianda anois chuig an printéir i leabharlann an Cóbh. Is féidir leat priontáil ó do tháibléad nó d’fhón póca, nó ó do ríomhaire baile nó ríomhaire glúine, nó doiciméid a sheoladh go díreach le ríomhphost. Ansin bailigh do phriontaí ó bhall foirne sa leabharlann roimh am scoir gnó an lá dar gcionn. Eisceacht: Caithfear aon bheart priontála a sheolfar Dé Sathairn a bhailiú ar an lá sin.
 
 A4 dubh agus bán 15 cent san leathanach
Daite A4 60 cent san leathanach.
** Teastaíonn sóinseail beacht agus do bheart priontála á bhailiú agat.

1.)  Le ríomhphost 
Ceangail do dhoiciméad le r-phost bán agus bí cinnte go áiríonn tú teideal ábhair sula gcuirtear ar aghaidh chuig ceann de na seoltaí ríomhphoist atá curtha ar fáil. 

 
2.) Ó do bhrabhsálaí
Téir chuig PrinterOn agus uaslódáil do bheart priontála agus seol go díreach chuig an printéir!
 
3.) Ó Taiblead nó Fónpóca (Android / Apple / Blackberry)

  1. Íoslódáil an Aip PrinterOn ó Google Play StoreiTunes App Store
  2. Oscail an aip agus roghnaigh an rud is mian leat a phriontáil.
  3. Bí cinnte go bhfuil do sheirbhísí suíomh cumasaithe nó bain úsáid as an cód QR chun printéirí na leabharlainne a aimsiú.

 
* Tabhair faoi deara go bhfuil suas le 20 nóiméad i gceist sula mbeidh do dhoiciméad réidh le scaoileadh ón printéir agus caithfidh tú do bheart priontála a bhailiú roimh ama scoir ghnó an lá dar gcionn.
** Bí cinnte le do thoil go bhfuil an seoladh ríomhphoist ceart agat ónar sheol tú an doiciméad mar tá sé seo riachtanach agus do bheartpriontála á bhailiú agat.
***Eisceacht: Caithfear aon bheart priontála a sheolfar Dé Sathairn a bhailiú ar an lá sin.
Bróisiúr cianda priontála

Conas pas bordála a phriontáil

Conas priontáil a dhéanamh ó Google Drive (pdf)

 

Fótachóipeáil

Tá fótachóipeál ar fáil I nDubh agus Bán agus Daite
A4 Dubh agus Bán – 0.15 an leathanach
A3 Dubh agus Bán – 0.20 an leathanach
A4 Daite– 0.60 an leathanach