Leabharlanna

Staidéar Áitiúil agus Stair Theaghlaigh

Is sainrannóg í an Rannóg Tagartha agus Staidéir Áitiúil i Leabharlann an Chontae. Gach lá, freagraítear ceisteanna faoi réimse leathan ábhar a bhaineann go háirithe le staidéar áitiúil, ginealas agus tagairt ghinearálta. I seilbh na rannóige seo, tá bailiúchán mór de shainshaothair thagartha, ciclipéidí, almanaig, bliainirisí, atlais agus áiseanna tagartha eile. Ina theannta sin, is í príomhthaisclann Leabharlann Chontae Chorcaí d'ábhar a bhaineann leis an stair áitiúil - leabhair, nuachtáin agus léarscáileanna san áireamh.

R-phost teagmhála: localstudieslibrary@corkcoco.ie.

Achoimre ar Dhoiciméid