Leabharlanna

Féile Leabhar na bPáistí

Gach Deireadh Fómhair eagraímid sraith ceardlann, cuairteanna údair agus comórtais chun Féile Leabhar na bPáistí a cheiliúradh.

Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil chun tuilleadh eolais a fháil faoi na himeachtaí a mbeidh ar siúl i mbliana.

Cuireann Leabharlann Chontae Chorcaí réimse leathan acmhainní agus imeachtaí ar fáil do scoileanna chun tacú le scileanna litearthachta, uimhearthachta, cruthaitheachta agus cumarsáide páistí a fhorbairt. 

Déan teagmháil linn ag schools.library@corkcoco.ie chun iarratas a chur isteach nó le tuilleadh eolais a fháil.