Leabharlanna

Cabhair le Léitheoireacht

Cuirimid roinnt bhileog ar fáil ina bhfuil eolas faoi na scéimeanna léitheoireachta agus na sraitheanna a bhfuil an tóir is mó orthu agus a bhfuil ar fáil inár leabharlanna.

Ní mór a rá nach bhfuil i gceist ach treoir gharbh maidir le hoiriúnacht d'aoisghrúpaí áirithe mar go bhforbraíonn scileanna léitheoireachta páistí ag rátaí éagsúla.

Scéim Léitheoireachta 1

Scéim Léitheoireachta 2

Scéim Léitheoireachta 3

Baineann an ceathrú treoirbhileog le sraitheanna áirithe atá dírithe ar pháistí atá ag strachailt leis an léitheoireacht

 

Cuireann Leabharlann Chontae Chorcaí réimse leathan acmhainní agus imeachtaí ar fáil do scoileanna chun tacú le scileanna litearthachta, uimhearthachta, cruthaitheachta agus cumarsáide páistí a fhorbairt. 

Déan teagmháil linn ag schools.library@corkcoco.ie chun iarratas a chur isteach nó le tuilleadh eolais a fháil.