Rialachas agus Riarachán

Coistí um Beartais Straitéiseacha

Seoladh Rialtas Áitiúil Níos Fearr – Clár don Athrú i mí na Nollag, 1996.  I measc a chuid forálacha bhí ról níos leithne do chomhalta an údaráis áitiúil trí chóras athstruchtúrtha Coiste – Coistí um Beartais Straitéiseacha – a cheapadh. Tá an bonn reachtúil do CBSanna leagtha amach in alt 48 den Acht Rialtais Áitiúil 2001 arna leasú le halt 48(1a) den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014. 
Chinn an Chomhairle an struchtúr céanna CBS a choimeád mar a bhí ann faoi Scéim CBS 2009-2014 agus gan ach roinnt athruithe beaga a dhéanamh air.

Féach ar an nasc don doiciméad Scéim an Choiste um Beartais Straitéiseacha 2019-2024 Chomhairle Contae Chorcaí (pdf).

Tá ocht gCoiste um Beartais Straitéiseacha (CBSanna) i gComhairle Contae Chorcaí. Is iad sin ná:

  • An CBS um na hEalaíona, an Cultúr agus Teangacha
  • An CBS um Fhorbairt Gheilleagrach agus um Fhiontraíocht
  • An CBS Comhshaoil
  • An CBS Tithíochta
  • An CBS um Pleanáil agus um Fhorbairt Straitéiseach
  • An CBS um Bhóithre agus Iompar
  • An CBS um Chuimsiú Sóisialta, Ghnóthaí Pobail agus Tuaithe
  • An CBS Turasóireachta
Coistí um Beartais Straitéiseacha

Padraig Barrett, Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil

Cathaoirleach:

An Comhairleoir Michael Hegarty

Riarthóir na gCruinnithe:

Kevin O'Regan

Comhaltaí:

An Comhairleoir Michael Hegarty

An Comhairleoir Liam Madden

An Comhairleoir Tony O’Shea

An Comhairleoir Ted Lucey

An Comhairleoir Frank O’Flynn

An Comhairleoir Seamus McGrath

An Comhairleoir Joe Carroll

An Comhairleoir Bernard Moynihan

An Comhairleoir Alan Coleman

An Comhairleoir Frank Roche

An Comhairleoir James Kennedy

An Comhairleoir Sheila O'Callaghan

Ionadaithe Earnála Seachtracha:

Talmhaíocht - Billy Cotter

Gnó agus Fostóirí - Aiden O’Neill

Comhshaol/Caomhnú - Bernadette Connolly

Forbairt/Tógáil - Michael O'Flynn

Pobal agus Deonach - Carol Harpur 

Cuimsiú Sóisialta - Tadgh Quill-Manley

Eile - Prof Donagh Berry

Louis Duffy, Stiúrthóir um Chomhshaol agus Seirbhísí Éigeandála

Cathaoirleach:

An Comhairleoir Anthony Barry

Riarthóir na gCruinnithe:

Ted O'Leary

Comhaltaí:

An Comhairleoir Kevin Murphy

An Comhairleoir Anthony Barry

An Comhairleoir Gerard Murphy

An Comhairleoir Alan O’Connor

An Comhairleoir Liam Quaide

An Comhairleoir Michael Looney

An Comhairleoir Audrey Buckley

An Comhairleoir Sean O’Donovan

An Comhairleoir Deirdre O’Brien

An Comhairleoir Cathal Rasmussen

An Comhairleoir Marcia D’Alton

An Comhairleoir Jack White

An Comhairleoir Deirdre Kelly

An Comhairleoir Christopher Heinhold

Ionadaithe Earnála Seachtracha:

Talmhaíocht - Chris Hayes

Gnó agus Fostóirí - Cian Murphy

Comhshaol/Caomhnú - Raffaella Valenti 

Comhshaol/Caomhnú - Caitríona Courtney 

Forbairt/Tógáil - Michael O'Shea

Pobal agus Deonach - Conor O’Brien 

Eile - Madeline Murray

Eile - Proinsias O’Tuama

Sharon Corcoran, Stiúrthóir um Fhorbairt Gheilleagrach & Fiontar

Cathaoirleach:

An Comhairleoir Frank O'Flynn

Riarthóir na gCruinnithe:

John Forde

Comhaltaí:

An Comhairleoir Michael Hegarty

An Comhairleoir Susan McCarthy

An Comhairleoir John Paul O’Shea

An Comhairleoir Kay Dawson

An Comhairleoir John O’Sullivan

An Comhairleoir Frank O’Flynn

An Comhairleoir Pat Hayes

An Comhairleoir Gearóid Murphy

An Comhairleoir Martin Coughlan

An Comhairleoir Paul Hayes

An Comhairleoir James Kennedy

An Comhairleoir Gerard Murphy

An Comhairleoir Noel McCarthy

An Comhairleoir Ann Marie Ahern

Ionadaithe Earnála Seachtracha:

Talmhaíocht - Jimmy Hosford

Gnó agus Fostóirí - Bryan O'Donnell

Trade Union - Michael Delargey

Forbairt/Tógáil - Aidan Mangan

Pobal agus Deonach - Owen Hurley 

Eile -  Dr. John Hobbs

Eile - Martin Corkery

Eile - Seamus Coffey

Sharon Corcoran, Stiúrthóir um Fhorbairt Gheilleagrach & Fiontar

Cathaoirleach:

An Comhairleoir Alan Coleman

Meeting Administrator:

Rose Carroll

Comhaltaí:

An Comhairleoir Karen Coakley

An Comhairleoir Susan McCarthy

An Comhairleoir Marie O’Sullivan

An Comhairleoir John O’Sullivan

An Comhairleoir Joe Carroll

An Comhairleoir Pat Hayes

An Comhairleoir Sean O’Donovan

An Comhairleoir Alan Coleman

An Comhairleoir Declan Hurley

An Comhairleoir Danny Collins

An Comhairleoir Sean O’Connor

An Comhairleoir Paul Hayes

An Comhairleoir Mary Linehan Foley

An Comhairleoir Deirdre Kelly

Ionadaithe Earnála Seachtracha:

Talmhaíocht - 

Gnó agus Fostóirí - Derry Cronin

Gnó agus Fostóirí - Aaron Mansworth

Pobal agus Deonach - Doug Lucey

Eile - Josephine O'Driscoll

Eile - Clayton Love

Eile - Valerie Murphy

Eile - Eileen O’Shea

Maurice Manning, Tithíochta

Cathaoirleach:

An Comhairleoir Seamus McGrath

Riarthóir na gCruinnithe:

Fiona Hayes

Comhaltaí:

An Comhairleoir Liam Madden

An Comhairleoir Noel McCarthy

An Comhairleoir Sinead Sheppard

An Comhairleoir Anthony Barry

An Comhairleoir Seamus McGrath

An Comhairleoir Gillian Coughlan

An Comhairleoir Patrick Gerard Murphy

An Comhairleoir Mary Linehan Foley

An Comhairleoir Ben D’Alton O’Sullivan

An Comhairleoir Sean O’Connor

An Comhairleoir Cathal Rasmussen

An Comhairleoir Danny Collins

An Comhairleoir Danielle Twomey

Ionadaithe Earnála Seachtracha:

Ceardchumann - Colm J Cronin

Forbairt/Tógáil - Stephen McCarthy, Susan R.Cullen

Pobal agus Deonach - Eileen Kelly McCarthy 

Pobal agus Deonach - 

Cuimsiú Sóisialta - Jose Ospina 

Cuimsiú Sóisialta - Margarita O’Driscoll 

Niall Healy, Bóithre agus Iompar

Cathaoirleach:

An Comhairleoir Declan Hurley

Riarthóir na gCruinnithe:

Noreen Murphy

Comhaltaí:

An Comhairleoir Michael Creed

An Comhairleoir Tony O’Shea

An Comhairleoir Kevin Murphy

An Comhairleoir Ted Lucey

An Comhairleoir Eileen Lynch

An Comhairleoir Michael Looney

An Comhairleoir William O’Leary

An Comhairleoir Deirdre O’Brien

An Comhairleoir Gillian Coughlan

An Comhairleoir Frank Roche

An Comhairleoir Declan Hurley

An Comhairleoir Ben D’Alton O’Sullivan

An Comhairleoir Ann Marie Ahern

An Comhairleoir Úna McCarthy

Ionadaithe Earnála Seachtracha:

Talmhaíocht -

Gnó agus Fostóirí -

Ceardchumann - John Bowen

Comhshaol/Caomhnú - Dr. Darren McAdam-O’Connell 

Comhshaol/Caomhnú - Denis Ryan

Pobal agus Deonach - Bríd Coakley

Eile - An Ceannfort Adrian Gamble

Eile - Aled S. Williams, Bus Éireann

Patricia Liddy, Municipal District Operations & Rural Development

Cathaoirleach:

An Comhairleoir John Paul O'Shea

Riarthóir na gCruinnithe:

Carol Conway

Comhaltaí:

An Comhairleoir Caroline Cronin

An Comhairleoir Eileen Lynch

An Comhairleoir Ian Doyle

An Comhairleoir Audrey Buckley

An Comhairleoir Bernard Moynihan

An Comhairleoir Gobnait Moynihan

An Comhairleoir Marcia D’Alton

An Comhairleoir Michael Creed

An Comhairleoir John Paul O’Shea

An Comhairleoir Kay Dawson

An Comhairleoir Marie O’Sullivan

An Comhairleoir Liam Quaide

An Comhairleoir Danielle Twomey

Ionadaithe Earnála Seachtracha:

Ceardchumann - Eddie Mullins

Comhshaol/Caomhnú - Ana Ospina

Forbairt/Tógáil - 

Pobal agus Deonach - Mair Kelly

Pobal agus Deonach - Pauline O’Dwyer

Pobal agus Deonach - Gavin Falk

Pobal agus Deonach - 

Cuimsiú Sóisialta - Pat Dooley

Patricia Liddy, Municipal District Operations & Rural Development

Cathaoirleach:

An Comhairleoir Patrick Gerard Murphy

Riarthóir na gCruinnithe:

Ian McDonagh

Comhaltaí:

An Comhairleoir Karen Coakley

An Comhairleoir Sinead Sheppard

An Comhairleoir Patrick Gerard Murphy

An Comhairleoir Ian Doyle

An Comhairleoir William O’Leary

An Comhairleoir Gobnait Moynihan

An Comhairleoir Martin Coughlan

An Comhairleoir Gearóid Murphy

An Comhairleoir Alan O’Connor

An Comhairleoir Jack White

An Comhairleoir Christopher Heinhold

An Comhairleoir Sheila O'Callaghan

An Comhairleoir Caroline Cronin

Ionadaithe Earnála Seachtracha:

Gnó agus Fostóirí - Kenneth Buckley

Comhshaol/Caomhnú -

Pobal agus Deonach - Colum Cronin

Pobal agus Deonach - Micheal De Buitleir

Cuimsiú Sóisialta - Judith Gilbert

Eile - Mary Hegarty

Eile - Geoff Gould

Eile - Eamon Lankford

Eile - Ann Davoren