Leabharlanna

Bailiúchán Acmhainní Teagaisc

Is féidir le múinteoirí acmhainní a fháil anois ónár mBailiúchán Acmhainní Teagaisc ina bhfuil bailiúchán mór d'ábhar acmhainne ar féidir fótachóip a dhéanamh de agus a bhaineann le téamaí amhail an litearthacht, uimhearthacht, ealaín, fadhbanna iompraíochta agus araile. Tá rogha leabhar faoi oideachas riachtanas speisialta ar fáil freisin, lena n-áirítear leabhair faoin Uathachas, siondróm Asperger agus Disléicse.

Más mian leat leabhar a fháil ar iasacht ón mbailiúchán seo, seol d' iarratais, le do thoil, chuig schools.library@corkcoco.ie