Leabharlanna

Acmhainní do tionscnamh Sláinte Éireann i do Leabharlann

D’Éire Shláintiúil ag do leabharlann

Mar chuid den chlár, cuirtear stoc nua leabhar, r-leabhar, r-chlosleabhar agus r-irisleabhar faoi shláinte agus folláine ar fáil chomh maith le rogha níos leithne ábhar faisnéise faoin tsláinte do gach úsáideoir, rud a chuireann feabhas ar an tseirbhís faisnéise sláinte atá i leabharlanna poiblí faoi láthair. 

Tá níos mó ná 100 teideal faoi shláinte agus folláine sa bhailiúchán leabhar, teidil a chuimsíonn trí phríomhthéama Shláinte Éireann - Bia Folláin, Smaointe Folláin agus Folláine. Rinneadh gach leabhar a mheasúnú go náisiúnta chun eolas iontaofa sothuigthe a thabhairt do dhaoine agus do theaghlaigh maidir le aire a thabhairt dá gcuid sláinte agus folláine ghinearálta. Tá leabhair do pháistí agus d'aosaigh óga ar fáil sa bhailiúchán freisin. Cliceáil anseo chun breathnú ar na Leabhair Shláinte Éireann

Tá réimse leathan r-leabhar agus r-chlosleabhar le fáil tríd an gcóras BorrowBox.

Tá réimse leathan r-irisleabhar le fáil freisin trí Libby.

Sláinte Éireann ag do leabharlann 

Is síciteiripeoir, údar sárdhíola agus cainteoir poiblí í Stella O'Malley, a bhfuil taithí aici le blianta fada mar ghairmí sláinte mheabhrach.  

I measc a teidil a bhfuil tóir orthu, tá Cotton wool kids -– what makes Irish parents paranoid?  (2015), Bully-proof kids – practical tools to help your child grow up confident, resilient and strong (2017) agus níos déanaí, Fragile- Why we feel more anxious, stressed and overwhelmed than ever (2019). Le roinnt blianta anuas, tá Stella tar éis labhairt ag roinnt dár mBrainsí mar chuid den chlár seo agus bíonn an-tóir uirthi agus an lucht féachana an-tógtha leí.

Féach ar físeáin de Stella O'Malley: 

Seo thíos rogha suíomhanna gréasáin a d'fhéadfadh a bheith spéisiúil ag an am seo  

#InThisTogether - Rialtas na hÉireann

Feachtas chun aire a thabhairt do fholláine coirp agus do shláinte mheabhrach daoine le linn paindéim Covid 19, agus comhairle agus leideanna san áireamh chun déileáil le gach rud le linn na srianta leanúnacha.

Ionad na dTuismitheoirí - An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige

Bailiúchán acmhainní agus tacaíochtaí do thuismitheoirí le linn bhearta Covid 19.

Doiciméid FSS a bhaineann le COVID 19

Áirítear naisc le leagan fuaime don leabhrán Covid 19, físeáin, doiciméid aistrithe i dteangacha éagsúla agus treoracha do leanaí.

Coinnigh Corcaigh Gníomhach - Comhpháirtíocht Spóirt Chorcaí

Chruthaigh foireann Chomhpháirtíocht Spóirt Chorcaí acmhainn chun tacaíocht a thabhairt le daoine de gach aois agus cumais chun gníomhach a choinneáil le linn an ama éiginnte seo, le breis agus 200 acmhainn. Cuimsíonn sé workouts baile éagsúla do gach aois agus cumais, scileanna spóirt agus dúshláin don aos óg agus ní chomh óg, chomh maith le cluichí agus gníomhaíochtaí idirghníomhacha don teaghlach.

Jigsaw (Míreanna Meara - is é seo teideal an orgainsation, mar sin ní fhéadfaidh aistriúchán a bheith ag teastáil)

Tacaíochtaí do shláinte mheabhrach daoine óga 12 – 25 agus do thuismitheoirí/caomhnóirí chomh maith, ina n-áirítear acmhainní, sonraí faoi líne chabhrach saor in aisce agus comhráite grúpa ar líne jigsaw.

Éire Shláintiúil – Cainteanna do Dhéagóirí Chomhairle Contae Chorcaí

Sraith cainteanna, ní hamháin do dhéagóirí, ina n-áirítear ábhair ar nós imní agus folláine.

Scéalta Sóisialta Réléamh do Phaistí

Chruthaigh Enable Ireland  agus daoine eile scéalta sóisialta an-shoiléir, chun cabhrú le gach rud faoi COVID-19 a mhíniú do leanaí, agus tá na scéalta seo ar fáil, saor in aisce ar shuíomh gréasáin Chumann Síceolaíochta na hÉireann (PSI). 

My COVID-19 Capsule Workbook Credit: Marie McGowan & Victoria Howson, South Lee Child, Adolescent and Family Psychology

Getting Ready To Go To The Test Centre - Story for Children  Credit: DNC SLT Team

Coronavirus Test - Social Story  Credit: Enable Ireland

I Feel Worried About Coronavirus - Social Story Credit: Enable Ireland

Personal Protective Equipment (PPS) - Social Story Credit: Enable Ireland

Social Distancing - Social Story Credit: Enable Ireland

Coronavirus - A Book for Children Credit: Elizabeth Jenner, Kate Wilson & Nia Roberts, Consultant Professor Graham Medley, illustrated by Axel Scheffler, published by Nosy Cow

My Hero is You - Storybook for Children on COVID-19 Credit: Helen Patuck and Inter-Agency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings

Another great resource for parents is from the Psychology Society of Ireland (PSI) website is:  
18 Practical Tips For Parents To Support The Psychological Wellbeing Of Children During the COVID-19 Crisis 

Ginearálta - Seo thíos liosta de shuíomhanna gréasáin molta a bhaineann leis an tsláinte

Éire Sláintiúil - Ithe go maith, Smaoinigh go maith, Bí go maith

Do Mheabhairshláinte - FSS

Faigh Éire Gníomhach – Gníomhaíocht Choirp a Chur chun Cinn in Éirinn

Bia Sábháilte – bia sláintiúil agus folláin a chur chun cinn

Néaltrú – Tuiscint a fháil le chéile

Scoir caitheamh tobac - FSS

Fiafraigh faoi Alcól - FSS