Leabharlanna

Brabhsáil an Chatalóg/Mír a chur in Áireamh

Brabhsáil an chatalóg chun leabhar a aimsiú, bíodh sé i leabharlann áitiúil Chomhairle Contae Chorcaí nó i leabharlann phoiblí eile i bPoblacht na hÉireann.

Más mian leat teideal a chur in áirithe, cliceáil ar an gcnaipe iarratais in aice le teideal an leabhair. Beidh uimhir bhallraíochta na leabharlainne de dhíth ort (uimhir dhigit 14 ar chúl do chárta leabharlainne) agus 4 PIN dhigit chun an t-iarratas a chur. [Féach ar an rannán 'Mo Chuntas' thuas ar an gcaoi a athshocraigh do PIN más gá.

Is féidir leat iarraidh ar bhall foirne ag do bhrainse leabharlainne áitiúil le linn uaireanta oscailte.