Leabharlanna

Uaigheanna Stairiúla

Thug tionscadal na nUaigheanna Stairiúla 20,000 taifead cuimhneacháin ar uaigheanna ó 127 reilig stairiúil i bhfoirm dhigiteach do Leabharlann Chontae Chorcaí. Tá an tionscadal seo cistithe ag Cuideachtaí Forbartha Áitiúla Chorcaí, Comhpháirtíocht Forbartha Cheantar Dheisceart agus Oirthear Chorcaí san áireamh. Mar chuid den tionscadal, thug seandálaithe ó Eachtra Archaeological Projects oiliúint i dtaifeadadh reiligí stairiúla do níos mó ná 420 oibrithe deonacha ón bpobal, rud a chur ar a gcumas grianghraf a thógáil agus taifead a dhéanamh de 27,000 feartlaoi ar leaca uaighe ar fud an chontae.

Is féidir féachaint air seo anseo.