Leabharlanna

Cláraigh ar líne le bheith i do bhall leabharlainne

Cé go bhfuil leabharlanna dúnta mar gheall ar Coronavirus (COVID-19), ní gá duit d'iarratas a thabhairt chun críche sa leabharlann sula mbeidh tú in ann seirbhísí ar líne a úsáid.  

Níl ort ach an fhoirm ar líne a líonadh amach . Gheobhaidh tú uimhir leabharlann shealadach agus is féidir leat UAP leabharlainne a bhunú. Leo siúd, beidh tú in ann rochtain a fháil ar na seirbhísí ar líne. 

Má tá tú faoi bhun 18 mbliana d'aois, ní mór duit athbhreithniú a dhéanamh ar na téarmaí agus na coinníollacha thíos le do thuismitheoir nó le do chaomhnóir sula n-aontaíonn tú, chun chinntiú go dtuigeann tú féin nó do thuismitheoir nó do chaomhnóir do chuid oibleagáidí dlíthiúla agus a n-oibleagáidí dlíthiúla. Tá tuismitheoirí nó caomhnóirí freagrach as roghnúcháin ábhar digiteach a bpáistí.

Tabhair faoi n'aire nach bhfuil na gnáthshrianta aoise chun rochtain a fháil ar ábhar le haghaidh ríomhleabhair agus chlosleabhair i bhfeidhm d'úsáideoirí a chláraigh le linn an tsocraithe shealadaigh seo. 

Má tá aon cheist agat, téigh i dteagmháil le Ceanncheathrú na Leabharlainne ag (021) 4546499 nó r-phoist corkcountylibrary@corkcoco.ie