Leabharlanna

Léarscáileanna de chuid na Suirbhéireachta Ordánais

Leis an acmhainn seo ar líne, is féidir breathnú ar Shraith Léarscáileanna Stairiúla Shuirbhéireacht Ordánais Éireann ón mbliain 1829. Is acmhainn fhíorthábhachtach í seo dóibh siúd a bhfuil suim acu sa stair áitiúil. Is féidir rochtain a fháil ar an mbunachar sonraí seo ag aon leabharlann bhrainse.