Leabharlanna

Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, na hEalaíona agus Matamaitic (STEAM)

Cuireann Leabharlann Chontae Chorcaí réimse leathan imeachtaí ar fáil don phobal idir óg agus aosta inar féidir leo foghlaim ní hamháin faoi leabhair agus faoin litríocht ach faoi réimse leathan ábhar a bhaineann leis an eolaíocht chomh maith.