Dunmanway Library

Uaireanta Oscailte

Máirt go Satharn, 10.00 rn - 1.00 in & 2.00 - 5.30 in (Dúnta 1.00 - 2.00 in)

Dúnta Dé Sathairn gach deireadh seachtaine Saoire Bainc.

Dúnta ar an Luan.

Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil, le do thoil, chun na huaireanta oscailte is déanaí a fháil.

Tá réimse leathan leabhar le haghaidh daoine fásta, páistí agus déagóirí ar fáil i leabharlann Dhún Mánmhaí, lena n-áirítear closleabhair ar dhlúthdhioscaí agus ar chaiséid agus leabhair mhórchló. Tá rogha leabhar tagartha sa leabharlann freisin.

Seo iad na nuachtáin atá ar fáil le léamh sa leabharlann: The Irish Times, The Irish Examiner, The Irish Independent, agus The Southern Star.

Tá rogha irisleabhar ar fáil freisin, mar shampla, Woman's Way, Hello, The Opinion.

 

Rochtain Idirlín

Tá an t-idirlíon ar fáil ar dhá ríomhaire. Moltar an tseirbhís seo a chur in áirithe roimh ré. Tá Wi-Fi ar fáil chomh maith - is féidir leat do ghléas idirlín féin a úsáid sa leabharlann. Is gá cárta leabharlainne bailí a bheith agat chun córas idirlín na leabharlainne a úsáid.

Tá acmhainní luachmhara Idirlín ar fáil, lena n-áirítear Cartlann Nuachtáin na hÉireann, Britannica Online, JSTOR, Oxford Art Online, agus Oxford Music Online, Uaigheanna Stairiúla, R-Irisleabhair, R-Leabhair, agus R-Chlosleabhair chomh maith le rochtain saor in aisce ar chúrsaí ar líne.

Tá eolas agus foilseacháin ar leith a bhaineann le Comhairle Contae Chorcaí le fáil sa leabharlann agus ar líne, Straitéis Chomhtháite Forbartha Dhún Mánmhaí san áireamh.

Imeachtaí

Buaileann an grúpa cniotála agus cróiseála "Knit and Natter" le chéile gach maidin Aoine idir 10 am agus 12 meán lae i rith an téarma scoile. Tá fáilte roimh bhaill nua i gcónaí. Déan teagmháil leis an leabharlann chun tuilleadh sonraí a fháil.

Bíonn taispeántais de chuid grúpaí éagsúla - scoileanna, ealaíontóirí agus grúpaí comhphobail san áireamh - le feiceáil go rialta i Leabharlann Dhún Mánmhaí. Tá fuinneoga móra de stíl éadáin siopa ag an leabharlann agus tá siad an-fheiceálach ó phríomhchearnóg an bhaile, rud a chiallaíonn go bhfuil an leabharlann ina háit idéalach le haghaidh taispeántas. Is féidir dul i dteagmháil le baill foirne na leabharlainne chun tuilleadh eolais a fháil faoi na taispeántais a bhíonn ar siúl.

Bíonn féilte ar siúl go rialta i rith na bliana i gcomhar le hOifig Ealaíon an Chontae

Lá Fhéile Bríde i mí Feabhra

Seachtain Leabharlanna Éireann agus Seachtain na Gaeilge i mí an Mhárta

Ealaíona an tSamhraidh i mí Iúil agus mí Lúnasa

Féile Leabhar na bPáistí i mí Dheireadh Fómhair.

Téigh i dteagmháil leis an leabharlann, le do thoil, le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na himeachtaí agus na gníomhaíochtaí a bheidh ar siúl go luath

Déan Teagmháil Linn

Leabharlann Dhún Mánmhaí,

An Chearnóg,

Dún Mánmhaí,

Co. Chorcaí

P47 DK83

Guthán: 023 88 55411

R-phost: dunmanway.library@corkcoco.ie

Treoracha go dtí an Leabharlann

Tá Leabharlann Dhún Mánmhaí suite ar phríomhchearnóg an bhaile - Cearnóg an Mhargaidh. Tá sí ar thaobh na láimhe clé den chearnóg agus tú ag teacht ó Chathair Chorcaí/Dhroichead na Bandan. Tá an leabharlann suite idir Cógaslann Crowley's agus The Shamrock Bar. Tá páirceáil saor in aisce le fáil ar fud cheantar na Príomhchearnóige, áiteanna páirceála atá oiriúnach d'úsáideoirí cathaoireacha rothaí san áireamh, ach tá teorainn ama 2 uair an chloig i bfheidhm.