Passage West Library

Uaireanta Oscailte

Dé Céadaoin, 10.00 am - 1.00 pm & 2.00 pm - 5.30 pm.

Déardaoin, 1.30 pm - 5.30 pm.

Dé hAoine, 10.00 am - 1.00 pm & 2.00 pm - 5.30 pm.

Dé Sathairn, 10.00 am - 1.00 pm & 2.00 pm - 5.30 pm.

Dúnta Dé Sathairn gach deireadh seachtaine Saoire Bainc.

Dúnta ar an Luan agus ar an Máirt.

Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil, le do thoil, chun na huaireanta oscailte is déanaí a fháil agus na seirbhísí atá ar fáil.

Is féidir le daoine fásta agus páistí rogha leabhar, idir ficsean agus neamhfhicsean (leabhair ar théipeanna san áireamh), a fháil ar iasacht ó Leabharlann an Phasáiste.

Tá na nuachtáin seo a leanas ar fáil le léamh sa leabharlann: The Irish Examiner, The Echo, agus The Carrigdhoun.

Rochtain Idirlín

Tá an t-idirlíon ar fáil ar dhá ríomhaire. Moltar an tseirbhís seo a chur in áirithe roimh ré. Tá Wi-Fi ar fáil freisin do bhaill na leabharlainne.

Imeachtaí

Buaileann an Grúpa Léitheoirí le chéile gach dara Déardaoin den mhí ag 11 am.

Buaileann an grúpa ceardaíochta áitiúil le chéile sa leabharlann gach Déardaoin ó 2.30 pm - 4 pm. Tá fáilte roimh gach saghas ceirde, go háirithe an chniotáil, an chróiseáil agus an dearnáil Eilvéiseach.

Bíonn taispeántas grianghraf d'ábhair áitiúla ar siúl go leanúnach sa leabharlann.

Bíonn imeachtaí ar siúl sa leabharlann le linn na bliana ar bhonn tréimhsiúil chun ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Fhéile Bríde, Féile Leabhar na bPáistí, Féile na Bealtaine agus araile.

Déan Teagmháil Linn

Leabharlann an Phasáiste,

Ionad an Phobail,

An Pasáiste,

Co. Chorcaí

 T12 EE05

Guthán: (021) 4863727

R-phost: passagewest.library@corkcoco.ie