Tá ról lánach ag Comhairle Contae Chorcaí maidir le forbairt geilleagrach agus pobail do chontae, agus beidh sí níos réamhghníomhaí fós maidir le folláine agus caighdeán beatha ár saoránach agus ár bpobal a chur chun cinn amach anseo.

 

Tá teagmháil á dhéanamh againn leatsa, an saoránach, trí Chlár Aoisbháúil Chontae Chorcaí,  tríd an Líonra Rannpháirtíochta Pobail, trí na Coistí Forbartha Pobail Áitiúil , agus tríd an bPlean Áitiúil Geilleagrach agus Pobail .

 

Tá Stiúrthóireacht Bhóithre Chomhairle Contae Chorcaí freagrach as an líonra bóithre is mó (12,200 km) atá ag aon údarás áitiúil sa tír a chothabháil. Tá an Chomhairle ag leanúint d'acmhainní suntasacha a infheistiú i mbóithre a fheabhsú agus a chothabháil ar fud an chontae.

Bí Réidh don Samhradh

Tá an feachtas seo mar chuid de thionscnamh Rialtas na hÉireann chun faisnéis a sholáthar don phobal i gcoitinne ar shaincheisteanna a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm orthu i rith míonna an tsamhraidh in Éirinn. Comhlánaíonn an feachtas feachtas faisnéise poiblí “Bí Geimhridh Réidh” le fada agus rathúil. Cliceáil ar an nasc seo a leanas le do thoil chun dul chuig an ‘Bí Suíomh Gréasáin Réidh Samhraidh’. Is féidir leat na naisc seo a leanas a chliceáil freisin chun an 'leabhrán Bí Samhraidh Réidh'.