Tá ról lánach ag Comhairle Contae Chorcaí maidir le forbairt geilleagrach agus pobail do chontae, agus beidh sí níos réamhghníomhaí fós maidir le folláine agus caighdeán beatha ár saoránach agus ár bpobal a chur chun cinn amach anseo.

 

Tá teagmháil á dhéanamh againn leatsa, an saoránach, trí Chlár Aoisbháúil Chontae Chorcaí,  tríd an Líonra Rannpháirtíochta Pobail, trí na Coistí Forbartha Pobail Áitiúil , agus tríd an bPlean Áitiúil Geilleagrach agus Pobail .

 

Tá Stiúrthóireacht Bhóithre Chomhairle Contae Chorcaí freagrach as an líonra bóithre is mó (12,200 km) atá ag aon údarás áitiúil sa tír a chothabháil. Tá an Chomhairle ag leanúint d'acmhainní suntasacha a infheistiú i mbóithre a fheabhsú agus a chothabháil ar fud an chontae.

Bí Ullamh don Gheimhreadh

Le haghaidh tuilleadh faisnéise chun cabhrú leat thú féin, do theach, agus do ghnó a dhéanamh níos láidre agus níos ullmhaithe do dhianaimsir, lean an nasc thíos:

Bí Ullamh don Gheimhreadh