Millstreet Library

Chomh fhad is a bhfuil Leabharlanna Chomhairle Contae Chorcaí dúnta mar gheall ar shrianta Leibhéal 5,  is féidir leat fós rochtain a fháil ar na seirbhísí ar líne: ríomh-leabhair, ríomh-closleabhair, ríomh-irisí, ríomh-nuachtáin, cúrsaí ar líne agus cúrsaí foghlama teanga.

 

Uaireanta Oscailte

Dé Máirt, Déardaoin, Dé hAoine & Dé Sathairn, 10.00 am - 1.00 pm & 2.00 pm - 5.30 pm (Dúnta 1.00 - 2.00 in)

Dé Céadaoin, 10.00 am - 1.00 pm & 2.30 pm - 5.30 pm (Dúnta 1.00 - 2.30 in)

Dúnta Dé Sathairn gach deireadh seachtaine saoire bainc.

Dúnta ar an Luan.

Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil, le do thoil, chun na huaireanta oscailte is déanaí a fháil agus na seirbhísí atá ar fáil.

Is féidir le daoine fásta agus páistí réimse leathan leabhar, leabhair ar théipeanna san áireamh, a fháil ar iasacht ó Leabharlann Shráid an Mhuilinn. Tá rogha leabhar tagartha ginearálta ar nós ciclipéidí agus foclóirí ar fáil sa leabharlann freisin. Seo iad na nuachtáin agus na hirisleabhair atá ar fáil sa leabharlann chomh maith: The Irish Examiner, The Corkman, The Clara News, Phoenix, Hello agus Woman's Way.

 

Rochtain Idirlín - Níl sé seo ar fáil faoi láthair mar gheall ar shrianta Covid-19.

Tá an t-idirlíon ar fáil ar 2 ríomhaire. Moltar na ríomhairí a chur in áirithe roimh ré. Tá Wi-Fi saor in aisce ann do bhaill na leabharlainne.

Imeachtaí - Níl sé seo ar fáil faoi láthair mar gheall ar shrianta Covid-19.

Conversational Irish: held every Wednesday at Millstreet Library from 11.00 am - 12.00 noon. Everybody is welcome. Bíonn "Comhrá as Gaeilge" sa Leabharlann, Sráid an Mhuillinn, gach Céadaoin, 11.00 go 12.00. Cuirtear fáilte roimh chách.

Má iarrtar é, eagraítear scéalaíocht atá oiriúnach do pháistí idir 3 bliana ag 7 mbliana beagnach gach Satharn, 10.30 am - 12.30 pm agus 2.30 pm - 4.30 pm. Ní mór do pháistí teacht in éineacht le duine fásta.

Bíonn an Club Leabhar do Pháistí, "The Page Turners", faoi stiúir Norma agus Katie Guerin, ar siúl lá amháin sa mhí ó 11.00 am - 12.00 pm. Tá an club seo oiriúnach do pháistí idir 10 mbliana agus 13 bliana. Tá fáilte roimh bhaill nua. Téigh i dteagmháil leis an leabharlann, le do thoil, ar 029 21920 más mian leat clárú sa ghrúpa nó buail isteach ar an lá!

Buaileann an Club Leabhar do Dhaoine Fásta le chéile sa leabharlann ar an gcéad Mháirt den mhí ó 3:00 pm - 4:00 pm.  Tá fáilte roimh aon duine fásta ar mhaith leo páirt a ghlacadh ann!

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis na himeachtaí leabharlainne a bheidh ar siúl go luath féach https://twitter.com/corkcolibrary

Imeachtaí Eile

Eagraítear imeachtaí éagsúla i rith na bliana, lena n-áirítear páirt a ghlacadh i bhFéile na Bealtaine, Clár Ealaíon an tSamhraidh, agus Féile Leabhar na bPáistí.

Déan Teagmháil Linn

Leabharlann Shráid an Mhuilinn,

Halla Carnegie,

Oifigí na Comhairle Contae,

Sráid an Mhuilinn,

Co. Chorcaí

P51 YV99

Guthán: (029) 21920

R-phost: millstreet.library@corkcoco.ie