Bandon Library

Chomh fhad is a bhfuil Leabharlanna Chomhairle Contae Chorcaí dúnta mar gheall ar shrianta Leibhéal 5,  is féidir leat fós rochtain a fháil ar na seirbhísí ar líne: ríomh-leabhair, ríomh-closleabhair, ríomh-irisí, ríomh-nuachtáin, cúrsaí ar líne agus cúrsaí foghlama teanga.

 

Uaireanta Oscailte

Máirt go Satharn, 10.00rn - 1.00 in & 2.00 - 5.30 in (Dúnta 1.00 - 2.00 in)

Dúnta Dé Sathairn gach deireadh seachtaine saoire bainc.

Dúnta ar an Luan.

Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil, le do thoil, chun na huaireanta oscailte is déanaí a fháil agus na seirbhísí atá ar fáil.

Is féidir le daoine fásta agus páistí réimse leathan leabhar, leabhair ar théipeanna agus leabhair Mhórchló san áireamh, a fháil ar iasacht ó Leabharlann Dhroichead na Bandan. Is féidir Leabhair Litearthachta do Dhaoine Fásta a fháil ar iasacht ón leabharlann chomh maith. Tá réimse leabhar ar fáil do pháistí a bhfuil disléicse nó deacrachtaí léitheoireachta eile acu.

Déan Féin É - Féinchabhair ar an tSeilf: Is chomhthionscnamh é an clár seo idir an FSS agus Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chontae Chorcaí. Mar chuid den chlár, tá rogha ábhar praiticiúil atá molta ag Siceolaithe Cliniciúla áitiúla ar fáil i Leabharlann Dhroichead na Bandan.

Nuachtáin Laethúla: Irish Examiner, Irish Independent, the Irish Times

Nuachtáin, Irisí agus Irisleabhair a thagann amach gach seachtain nó gach mí: Southern Star, The Opinion, Woman's Way, Hello, Consumer Choice, The Phoenix agus Writer's Forum.

Tá eolas ó Chomhairle Contae Chorcaí, mar shampla foirmeacha Mótarchánach, foirmeacha ceadúnais tiomána agus an Plean Forbartha Contae, ar fáil sa leabharlann.

 

Rochtain Idirlín

Tá an t-idirlíon ar fáil ar 3 ríomhaire. Moltar an tseirbhís seo a chur in áirithe roimh ré. Cuirtear Wi-Fi saor in aisce ar fáil freisin do bhaill na leabharlainne ag leabharlann Dhroichead na Bandan.

Tá Seirbhísí Ar Líne ar fáil amhail Grove Art, Grove Music, Irish Times ar líne, léarscáileanna de chuid Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus Britannica Online.

 

Imeachtaí - Níl sé seo ar fáil faoi láthair mar gheall ar shrianta Covid-19.

Bíonn Am Naíonán (Tot-time) ar siúl maidin Aoine ag 11 am - rainn agus amhráin do pháistí réamhscoile

Tá Clár Tacaíochta Léitheoireachta ann do thuismitheoirí páistí a bhfuil disléicse nó deacrachtaí eile léitheoireachta acu

Grúpa Léitheoireachta do Dhaoine Fásta - buaileann siad le chéile ar an gcéad Chéadaoin den mhí

Grúpa Scríbhneoirí - buaileann siad le chéile maidin Chéadaoin dhá uair sa mhí ag 10.30am

Ceadal Gramafóin - bíonn sé ar siúl uair amháin sa mhí maidin Déardaoin. Téigh i dteagmháil leis an leabharlann, le do thoil, chun tuilleadh sonraí a fháil

Eagraítear imeachtaí éagsúla i rith na bliana, lena n-áirítear páirt a ghlacadh i bhféilte áitiúla, Seachtain Leabharlanna Éireann, Seachtain na Gaeilge, Féile na Bealtaine, Clár Ealaíon an tSamhraidh, agus Féile Leabhar na bPáistí.

 

Déan Teagmháil Linn

Leabharlann Dhroichead na Bandan,

An tIonad Siopadóireachta,

An tSráid Mhór Theas,

Droichead na Bandan. P72 EY28

Guthán: 023 8844830

R-phost: bandon.library@corkcoco.ie

 

Is féidir rochtain a fháil ar na Ceisteanna Coitianta ar yourcouncil.ie

Clóscríobh "leabharlann" sa bharra cuardaigh chun na CCanna a bhaineann le Leabharlann Chontae Chorcaí a fheiceáil.