Macroom Library

Tá Leabharlann Mhaigh Chromtha tar éis aistriú go dtí Radharc an Iarnróid, Maigh Chromtha, ar feadh tréimhse sínte, fad is atá athchóiriú á dhéanamh ar fhoirgneamh Bhearna na Sceiche.

Uaireanta Oscailte

Máirt go Satharn, 10.00 rn - 1.00 in & 2.00 - 5.30 in (Dúnta 1.00 - 2.00 in)

Dúnta Dé Sathairn gach deireadh seachtaine saoire bainc.

Dúnta ar an Luan.

Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil, le do thoil, chun na huaireanta oscailte is déanaí a fháil agus na seirbhísí atá ar fáil.

Cuireann Leabharlann Mhaigh Chromtha réimse seirbhísí ar fáil do dhaoine fásta agus páistí, lena n-áirítear leabhair, closleabhair, scannáin ar DVDanna, dlúthdhioscaí agus CD-ROManna a fháil ar iasacht.

Ina theannta sin, tá R-irisleabhair agus réimse mór r-chlosleabhar agus r-leabhar ar fáil do bhaill na leabharlainne.

Tá na nuachtáin seo a leanas ar fáil le léamh sa leabharlann: The Irish Examiner, The Irish Times, The Corkman, The Southern Star, The Farmer's Journal agus The Evening Echo.

Tá bailiúchán ábhair faoi stair áitiúil Mhaigh Chromtha agus na gceantar máguaird sa leabharlann chomh maith le bailiúchán tagartha ina bhfuil an Clár Toghthóirí, léarscáileanna de chuid na suirbhéireachta ordanáis, agus na Pleananna Forbartha Contae.

Rochtain Idirlín

Tá an t-idirlíon ar fáil ar 5 ríomhaire phoiblí. Moltar ríomhaire a chur in áirithe roimh ré. Tá Wi-Fi saor in aisce ann do bhaill na leabharlainne.

Imeachtaí

Eagraítear Am Scéalaíochta gach Satharn ag 12.00 pm agus is ball foirne de chuid na leabharlainne a chuireann i láthair é.

Buaileann an Club Leabhar do Dhaoine Fásta le chéile an chéad Chéadaoin de gach mí ag 11.30 am.

Eagraítear Ceadal Gramafóin agach dara hAoine den mhí ag 11.00 am.             

Cruinníonn an Grúpa Cniotála "The Macroom Purlies" le chéile ag 11.30 am ar an gcéad Déardaoin agus ar an tríú Déardaoin den mhí.

Buaileann an Ciorcal Cainte le chéile gach dara Déardaoin den mhí ag 11.30 am.

Buaileann an Club Beiriste le chéile ar an tríú Céadaoin den mhí ag 10.30 am.

Déan Teagmháil Linn

Leabharlann Mhaigh Chromtha,

Radharc an Iarnróid,

Maigh Chromtha,

Co. Chorcaí

P12 F767

Guthán: (026) 42483

R-phost: macroomlibrary@corkcoco.ie