Bantry Library

Uaireanta Oscailte

Máirt go Satharn, 9.30 am - 5.30 pm.

Dúnta Dé Sathairn gach deireadh seachtaine saoire bainc.

Dúnta ar an Luan.

Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil, le do thoil, chun na huaireanta oscailte is déanaí a fháil.

Is féidir le daoine fásta agus páistí réimse leathan leabhar, leabhair ar théipeanna, dlúthdhioscaí agus DVDanna san áireamh, a fháil ar iasacht ó Leabharlann Bheanntraí.

Tá na nuachtáin seo a leanas ar fáil le léamh sa leabharlann:  the Irish Examiner, the Irish Times, The Sunday Business Post agus the Southern Star.

 

Rochtain Idirlín

Tá an t-idirlíon ar fáil ar cheithre ríomhaire do bhaill na leabharlainne agus cuairteoirí. Moltar an tseirbhís seo a chur in áirithe roimh ré.

Tá seirbhís WiFi saor in aisce ar fáil do gach ball leabharlainne i Leabharlann Bheanntraí. Is féidir le húsáideoirí na Leabharlainne logáil isteach ar an Wi - Fi ar aon ghléas atá cumasaithe don idirlíon.

Féile Litríochta Iarthar Chorcaí

An bhliain seo chugainn, beidh an fhéile ar siúl idir Aoine 10 agus Aoine 17 Iúil 2020.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin bhFéile in 2018, cliceáil, le do thoil, ar an nasc seo a leanas:

westcorkmusic.ie

Imeachtaí a bhíonn ar siúl go rialta

Buaileann Club Leabhar Leabharlann Bheanntraí le chéile ar an gcéad Déardaoin den mhí ag 12 meán lae. Tugann Clubanna Leabhar deis do mhuintir na háite buaileadh le daoine eile a bhfuil dúil acu sna leabhair. Déantar plé ar dhá leabhar gach mí. Beidh deis agat do thuairim faoi leabhar áirithe a chur in iúl i dtimpeallacht réchúiseach neamhfhoirmeálta. Cuireann an meascán de thuairimí agus tráchtaireacht leis an sásamh a bhaineann gach duine as an leabhar. Tá saorchead isteach, amhail na himeachtaí ar fad a eagraíonn Leabharlann Chontae Chorcaí.

Buaileann Grúpa Scríbhneoirí Leabharlann Bheanntraí le chéile ar an dara Satharn den mhí ó 10:30am-1pm.

Bíonn Scéalaíocht do Pháistí ar siúl gach Satharn ag 11 am le haghaidh páistí idir 4 bliana agus 8 mbliana d'aois. Tá saorchead isteach.

Is féidir breathnú sa leabharlann ar Réamheolairí Oideachais na gcoláistí go léir atá comhcheangailte leis an Lár-Oifig Iontrála.

Buaileann an Ciorcal Cainte Gaeilge le chéile gach Céadaoin ag meán lae.

Buaileann an Grúpa Cniotála le chéile ar an Aoine idir 11am agus 1pm.

Déan Teagmháil Linn

Leabharlann Bheanntraí,

Sráid an Droichid,

Beanntraí,

Co. Chorcaí.  P75 K402

Guthán: (027) 50460

R-phost: bantry.library@corkcoco.ie

Treoracha go dtí an Leabharlann

Agus tú ag teacht ó Phríomhchearnóg Bheanntraí, cas ar chlé ag Eastáit Harrington.

Téigh suas an tSráid Nua agus lean ar aghaidh do dtí Sráid an Droichid (gach ceann acu ina sráid aontreo) go dtí go dtiocfaidh tú chuig roth mór uisce. Tá Leabharlann Bheanntraí suite in aice leis an roth uisce seo.