Seachtain na Gaeilge: Spraoi do gach aois i gContae Chorcaí an Mhárta seo

Agallamh Beirte poster of two men sitting at a table.

Tá clár Sheachtain na Gaeilge 2024 fógartha ag Comhairle Contae Chorcaí, le téama na scéalaíochta ag rith trí na himeachtaí iomadúla atá ar siúl ar fud an chontae.

Is ceiliúradh náisiúnta bliantúil dár dteanga dhúchais í Seachtain na Gaeilge a mhaireann ó 1 go 17 Márta 2024 agus á seachadadh i gContae Chorcaí ag Oifig Ghaeilge na Comhairle agus an tSeirbhís Leabharlainne agus Ealaíon.

Ag labhairt dó ar fhógra na féile dúirt Méara Chontae Chorcaí, an Clr. Frank O’Flynn an méid seo 

Tá meascán iontach d'imeachtaí do gach aois ar chlár Sheachtain na Gaeilge na bliana seo i gContae Chorcaí. Bhí tacaíocht d’imeachtaí Gaeilge tábhachtach i gcónaí do Chomhairle Contae Chorcaí, agus tá áthas orainn a leanúint ar aghaidh agus á leathnú a fheiceáil tríd ár gclár Sheachtain na Gaeilge, chomh maith le sruthanna maoinithe ar nós Deontas Oifig na Gaeilge d’imeachtaí agus do Thionscnaimh Ghaeilge agus snáithe na nEalaíon Gaeilge de Dheontas Bliantúil Ealaíon na Comhairle.

Ócáid dhá pháirt is ea “SEAL cois SULÁIN: Agallaimh Aeracha agus Lúibíní Luachmhara” in Ionad Cultúrtha, Baile Bhuirne. Idir 7in agus 9in Dé Máirt an 5ú Márta, éascóidh Áine Uí Chuill agus Seán Ó Muimhneacháin ceardlann ar fhorbairt Agallamh Beirte agus Lúibíní, dhá mhodh scéalaíochta clúiteach atá fite fuaite i nGaeltacht Mhúscraí. Is imeacht saor in aisce é seo agus oscailte do dhaoine fásta agus do dhéagóirí. Deis atá ann chun smaointe a roinnt, níos mó a fhoghlaim faoi na foirmeacha ealaíne Agallamh Beirte agus Lúibíní agus a gcuid píosaí féin a fhorbairt.

An tseachtain dár gcionn, Dé Máirt 12ú Márta, beidh Taispeántas ar siúl san Ionad Cultúrtha, le go mbeidh daoine in ann a gcuid Agallamh Beirte, Lúibíní agus scéalta a roinnt. Faoi stiúir Áine Uí Chuill, Seán Ó Muimhneacháin, Eibhlín Ní Lionáird agus Paddy O’Brien, beidh deis ag an ócáid Agallamh Beirte agus Lúibíní a roinnt agus a cheiliúradh, cibé acu is mian le rannpháirtithe píosaí a chur i láthair nó fanacht sa lucht féachana. Is imeacht saor in aisce é seo agus tá fáilte roimh chách. Ba chóir dóibh siúd ar mian leo rud éigin a chur i láthair é sin a rá leis na héascaitheoirí ag tús an tráthnóna.

Is foirmeacha comhphlé léirithe iad Agallamh Beirte agus Lúibíní araon. Cantar Lúibíní agus áirítear curfá, agus is comhrá idir beirt é Agallamh Beirte. Is féidir le briathra cliste a bheith ag an dá fhoirm, aoir nó greann. Is minic a bhíonn comórtais ann do na foirmeacha seo, agus cuimsítear iad i gcruinniú bliantúil na hEalaíona Gaeilge, Oireachtas na Gaeilge.

Áireofar ar chlár Sheachtain na Gaeilge  imeachtaí scéalaíochta chomh maith do scoileanna i Leabharlann Chionn tSáile le Paddy O’Brien agus ceardlann fhilíochta do pháistí i Leabharlann an Sciobairín le Pól Ó Colmáin. Tabharfaidh na húdair Alan Titley agus Carmel Ó Cheallaigh cuairt freisin ar scoileanna agus ar leabharlanna i mBaile Bhuirne, sa Chóbh, in Eochaill agus i Mainistir na Corann.

Cuirfidh grúpaí Ciorcal Cainte do dhaoine fásta i leabharlanna Bhaile Mhistéala agus Eochaill fáilte roimh na scéalaithe Dick Beamish agus Paddy O’Brien. Ba chóir dóibh siúd ar spéis leo san imeacht seo teagmháil a dhéanamh leis na leabharlanna seo chun sonraí a fháil faoi cathain a thagann a ngrúpaí áitiúla Ciorcail Cainte le chéile.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí trí ríomhphost a sheoladh chuig arts@corkcoco.ie.

Chun clárú le haghaidh SEAL cois SULÁIN cuir glaoch nó téacs ar an eagraí Paddy O’Brien ar 086 873 2394.