Stories and songs with Dick Beamish

Ciorcail Cainte Leabharlann Maigh Chromtha will host storyteller and singer Dick Beamish as part of their monthly meet up. This special event is open to everyone. Dick is an All-Ireland Champion winner in storytelling and has toured Ireland and abroad on numerous occasions as a Fear an Tí and seanchaí with the Comhaltas Tour groups.

Brought to you as part of Cork County Council’s programme for Seachtain na Gaeilge 2023.


Scéalta agus amhráin le Dick Beamish

Beidh an scéalaí agus an t-amhránaí Dick Beamish i láthair ag Ciorcail Cainte Leabharlann Mhaigh Chromtha mar chuid dá gcruinniú míosúil. Tá an ócáid speisialta seo oscailte do chách. Buaiteoir Craobh Uile-Éireann sa scéalaíocht é Dick agus thug sé camchuairt ar fud na tíre agus thar lear go minic mar Fhear an Tí agus mar sheanchaí le grúpaí Turas an Chomhaltais.

Déardaoin 23ú Márta 11.30rn – 12.30in

Leabharlann Mhaigh Chromtha

Saor in aisce, ní gá áirithint a dhéanamh

Tuilleadh sonraí: T: 021 4285995 

Ríomhphost: macroom.library@corkcoco.ie