Christmas Tree Drop Off Service at our Civic Amenity Sites 2022

Cork County Council are providing a free Christmas tree drop off service at our civic amenity sites up to the 31st of January 2022. 

Please note normal charges will apply to other materials brought for recycling/disposal.

 


Féadfar crainn Nollag a fhágaint ag ár nIonaid Chonláiste Chathartha saor in aisce suas go dtí an 31 Eanáir 2022.Tabhair fé ndeara le do thoil go mbeidh gnáthmhuirir i bhfeidhm ar ábhair eile a thabharfar chuig na hIonaid le haghaidh athchúrsála / diúscartha.