Cork County Council Draft Climate Action Plan 2024-2029

Climate Action Plan Development Stages Infographic

Public Consultation on the Cork County Council Draft Climate Action Plan 2024-2029

The Draft Climate Action Plan 2024-2029 sets out how Cork County Council will work with its communities to advocate for change and with national government and state agencies to deliver climate action.  The Council will also look at its own services to meet national emissions targets and to increase the resilience of its human and infrastructural assets against climate change impacts.

Public consultation on the Draft Cork County Council Climate Action Plan 2024-2029 is open until 27th November 2023 and you can find out more information on how to get involved and make a submission by clicking the button below.


 

Dréachtphlean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2024-2029

""

Comhairliúchán poiblí ar Dréachtphlean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2024-2029

Leagtar amach sa Dréachtphlean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2024-2029 conas a oibreoidh Comhairle Contae Chorcaí lena pobail chun tacú le hathrú agus le rialtas náisiúnta agus le gníomhaireachtaí stáit chun gníomhú ar son na haeráide a chur ar fáil. Breathnóidh an Chomhairle freisin ar a seirbhísí féin chun spriocanna náisiúnta astaíochtaí a bhaint amach agus chun teacht aniar a sócmhainní daonna agus bonneagair i gcoinne thionchair an athraithe aeráide a mhéadú.

Tá comhairliúchán poiblí ar Dhréachtphlean Gníomhaithe Aeráide Chomhairle Contae Chorcaí 2024-2029 ar oscailt go dtí an 27 Samhain 2023 agus is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar conas páirt a ghlacadh agus aighneacht a dhéanamh trí chuairt anseo.