Cumadóir sa Seomra Ranga. 

Gach bliain acadúil, roghnaítear dhá mheánscoil i gContae Chorcaí chun clár cumadóra chónaithigh a reáchtáil do dhaltaí na hidirbhliana nó an 5ú bliain. Reáchtáiltear an tionscadal i gcomhar le Córfhéile Idirnáisiúnta Chorcaí a chuireann deis ar fáil do na grúpaí scoile a bpíosaí nuachumtha a léiriú mar chuid dá príomhchlár.

Is i scoileanna i nDroichead na Bandan agus Mainistir na Corann atá an chónaitheacht 2016/17 á reáchtáil. Is iad Paul Linehan agus Fergal O’Connor na cumadóirí atá ag obair ar an tionscadal. 

 

Music in Classrooms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuning Up

Tuning Up an t-ainm atá ar chlár na Comhairle do Cheol sna Scoileanna a reáchtáiltear le linn na bliana acadúla. In 2016/17, bhí Ortus trio, Dagda Ensemble agus an Irish Guitar Quartet, agus Alex Petcu’s Bangers agus Crash ensemble páirteach sa chlár. Is trí chomhaontú seirbhíse le West Cork Music a reáchtáiltear an clár do Chomhairle Contae Chorcaí.

Circus in Schools Project

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theatrix

Tionscnamh a dhéantar i bpáirtíocht le hAaran Towers, ball de Siorcas Chorcaí tráth, is ea an tionscadal seo Siorcas i Scoileanna. Tá an clár ceaptha le deis a thabhairt do pháistí bunscoile cur amach a fhorbairt ar an scéalaíocht i bhfoirm na hamharclannaíochta fisiciúla le linn roinnt seisiún idirghníomhach. Glacann thart ar dhá scoil déag páirt sa chlár seo gach bliain.