Tá Comhairle Contae Chorcaí ag leanúint dá tiomantas bliantúil tacú le pobail áitiúla leis an bhfógra go bhfuil Scéim Cistiúcháin Pobail 2020 oscailte anois d’iarratais. Gach bliain, cuireann an Scéim Cistiúcháin Pobail Chomhairle Contae Chorcaí tacaíocht airgeadais ar fáil do na céadta eagraíochtaí pobail agus deonacha ar fud an Chontae.

Tá an scéim á riaradh ag na Ceantair Bhardasach na Comhairle agus tá sí oscailte anois d’iarratasóirí ar féidir leo iarratas a dhéanamh ar chúnamh airgeadais faoi thrí chineál ciste; Ciste Caipitil, Conradh Pobail agus Ciste Conláiste. Le blianta beaga anuas, thacaigh an ciste le raon éagsúil tionscadal agus tionscnamh pobail, lena n-áirítear bonneagar, áiseanna spóirt agus fóillíochta agus bailte slachtmhara.

Tá treoirlínte ar fáil anseo. Tá an scéim oscailte d’iarratais ón Luan 6ú hEanáir 2020 ar YourCouncil.

 

municipal district community fund scheme 2020 Contact Details Image

Déan Teagmháil Linn

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire, Eirchód: T12 R2NC