Seoladh Rialtas Áitiúil Níos Fearr – Clár don Athrú i mí na Nollag, 1996.  I measc a chuid forálacha bhí ról níos leithne do chomhalta an údaráis áitiúil trí chóras athstruchtúrtha Coiste – Coistí um Beartais Straitéiseacha – a cheapadh. Tá an bonn reachtúil do CBSanna leagtha amach in alt 48 den Acht Rialtais Áitiúil 2001 arna leasú le halt 48(1a) den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014. 
Chinn an Chomhairle an struchtúr céanna CBS a choimeád mar a bhí ann faoi Scéim CBS 2009-2014 agus gan ach roinnt athruithe beaga a dhéanamh air.

Féach ar an nasc don doiciméad Scéim an Choiste um Beartais Straitéiseacha 2014-2019 Chomhairle Contae Chorcaí .

Tá ocht gCoiste um Beartais Straitéiseacha (CBSanna) i gComhairle Contae Chorcaí. Is iad sin ná:

 • An CBS um na hEalaíona, an Cultúr agus Teangacha
 • An CBS um Fhorbairt Gheilleagrach agus um Fhiontraíocht
 • An CBS Comhshaoil
 • An CBS Tithíochta
 • An CBS um Pleanáil agus um Fhorbairt Straitéiseach
 • An CBS um Bhóithre agus Iompar
 • An CBS um Chuimsiú Sóisialta, Ghnóthaí Pobail agus Tuaithe
 • An CBS Turasóireachta

Is féidir leat miontuairiscí chruinnithe CBS a rochtain anseo.

DÁTAÍ CHRUINNITHE CBS

An CBS um Pleanáil agus um Fhorbairt Straitéiseach

 • Dé Luain 12th July 2021 @ 2:30i.n.
 • Dé Luain 22nd November 2021 @ 2.30i.n.    
 • Dé Luain 10th January 2022 @ 2.30i.n.
 • Déardaoin 24th March 2022 @ 2.30i.n.
   

An CBS um Chuimsiú Sóisialta, Ghnóthaí Pobail agus Tuaithe

 • Dé Luain 26th July 2021 @ 2:30i.n.
 • Dé Luain 11th October 2021 @ 2.30i.n.
 • Dé Luain 14th February 2022 @ 2.30i.n.
 • Dé Luain 11th April 2022 @ 2.30i.n.    

An CBS Turasóireachta

 • Déardaoin 15th July 2021 @ 10r.n.    
 • Déardaoin 14th October 2021 @ 10r.n. 
 • Déardaoin 27th February 2022 @ 2.30i.n.
 • Dé Luain 25th April 2022 @ 2.30i.n.     

An CBS um Bhóithre agus Iompar

 • Dé hAoine 17th September 2021 @ 2.30i.n. 
 • Dé hAoine 19th November 2021 @ 2.30i.n. 
 • Dé Luain 14th March 2022 @ 2.30i.n.
 • Dé Luain 13th June 2022 @ 2.30i.n.

An CBS Tithíochta

 • Dé hAoine 24th September 2021 @ 2.30i.n.
 • Dé hAoine 26th November 2021 @ 2.30i.n. 
 • Dé hAoine 18th February 2022 @ 2.30i.n.
 • Dé hAoine 20th May 2022 @ 2.30i.n.

An CBS um na hEalaíona, an Cultúr agus Teangacha

 • Dé hAoine 23rd July 2021 @ 2.30i.n. 
 • Dé hAoine 22nd October 2021 @ 2.30i.n.  
 • Dé Luain 28th February 2022 @ 2.30i.n.
 • Déardaoin 28th April 2022 @ 2.30i.n.        

An CBS Comhshaoil

 • Dé Luain 27th September 2021 @ 2.30i.n.
 • Dé Luain 29th November 2021 @ 2.30i.n.
 • Dé Luain 28th March 2022 @ 2.30i.n.
 • Dé Luain 23rd May 2022 @ 2.30i.n.

An CBS um Fhorbairt Gheilleagrach agus um Fhiontraíocht

 • Dé hAoine 9th July 2021 @ 2.30i.n. 
 • Dé hAoine 12th November 2021 @ 2.30i.n. 
 • Dé hAoine 21st January 2022 @ 2.30i.n.
 • Déardaoin 31st March 2022 @ 2.30i.n.    

 

 

COISTE UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA UIMH. 1

PLEANÁIL AGUS FORBAIRT STRAITÉISEACH

Michael Lynch, Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil

Cathaoirleach:

An Comhairleoir Michael Hegarty

Riarthóir na gCruinnithe:

Kevin O'Regan

Comhaltaí:

An Comhairleoir Noel Collins

An Comhairleoir Michael Hegarty

An Comhairleoir Liam Madden

An Comhairleoir Tony O’Shea

An Comhairleoir Ted Lucey

An Comhairleoir Michael Murtagh

An Comhairleoir Frank O’Flynn

An Comhairleoir Seamus McGrath

An Comhairleoir Joe Carroll

An Comhairleoir Bernard Moynihan

An Comhairleoir Alan Coleman

An Comhairleoir Frank Roche

An Comhairleoir James Kennedy

Ionadaithe Earnála Seachtracha:

Talmhaíocht - Billy Cotter

Gnó agus Fostóirí - Aiden O’Neill

Comhshaol/Caomhnú - 

Forbairt/Tógáil - Michael O'Flynn

Community & Voluntary - 

Cuimsiú Sóisialta - 

Eile - Prof Donagh Berry

 

COISTE UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA UIMH. 2
COMHSHAOL, GNÍOMHÚ AR SON NA HAERÁIDE & BITHÉAGSÚLACHT

Louis Duffy, Stiúrthóir um Chomhshaol agus Seirbhísí Éigeandála

Cathaoirleach:

An Comhairleoir Anthony Barry

Riarthóir na gCruinnithe:

Ted O'Leary

Comhaltaí:

An Comhairleoir Liam O’Connor

An Comhairleoir Kevin Murphy

An Comhairleoir Anthony Barry

An Comhairleoir Gerard Murphy

An Comhairleoir Alan O’Connor

An Comhairleoir Liam Quaide

An Comhairleoir Michael Looney

An Comhairleoir Audrey Buckley

An Comhairleoir Sean O’Donovan

An Comhairleoir Deirdre O’Brien

An Comhairleoir Cathal Rasmussen

An Comhairleoir Marcia D’Alton

Ionadaithe Earnála Seachtracha:

Talmhaíocht - Chris Hayes

Gnó agus Fostóirí - Cian Murphy

Comhshaol/Caomhnú - 

Comhshaol/Caomhnú - 

Forbairt/Tógáil - Michael O'Shea

Pobal agus Deonach -

Eile - Madeline Murray

Eile - Barry O'Dwyer

Eile - 

Eile - 

 

COISTE UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA UIMH. 3
BEARTAS UM FHORBAIRT GHEILLEAGRACH AGUS UM FHIONTRAÍOCHT

Sharon Corcoran, Stiúrthóir um Fhorbairt Gheilleagrach & Fiontar

Cathaoirleach:

An Comhairleoir Frank O'Flynn

Riarthóir na gCruinnithe:

John Forde

Comhaltaí:

An Comhairleoir Michael Hegarty

An Comhairleoir Susan McCarthy

An Comhairleoir John Paul O’Shea

An Comhairleoir Kay Dawson

An Comhairleoir John O’Sullivan

An Comhairleoir Frank O’Flynn

An Comhairleoir Pat Hayes

An Comhairleoir Gearóid Murphy

An Comhairleoir Martin Coughlan

An Comhairleoir Paul Hayes

An Comhairleoir James Kennedy

An Comhairleoir Gerard Murphy

An Comhairleoir Noel McCarthy

Ionadaithe Earnála Seachtracha:

Talmhaíocht - Jimmy Hosford

Gnó agus Fostóirí - Bryan O'Donnell

Trade Union - Michael Delargey

Forbairt/Tógáil - Aidan Mangan

Pobal agus Deonach - 

Eile -  Dr. John Hobbs

Eile - Martin Corkery

Eile - Seamus Coffey

 

COISTE UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA UIMH. 4
AN BEARTAS TURASÓIREACHTA

Sharon Corcoran, Stiúrthóir um Fhorbairt Gheilleagrach & Fiontar

Cathaoirleach:

An Comhairleoir Alan Coleman

Meeting Administrator:

Rose Carroll

Comhaltaí:

An Comhairleoir Karen Coakley

An Comhairleoir Susan McCarthy

An Comhairleoir Marie O’Sullivan

An Comhairleoir John O’Sullivan

An Comhairleoir Joe Carroll

An Comhairleoir Pat Hayes

An Comhairleoir Sean O’Donovan

An Comhairleoir Alan Coleman

An Comhairleoir Declan Hurley

An Comhairleoir Danny Collins

An Comhairleoir Sean O’Connor

An Comhairleoir Paul Hayes

An Comhairleoir Mary Linehan Foley

Ionadaithe Earnála Seachtracha:

Talmhaíocht - 

Gnó agus Fostóirí - Derry Cronin

Gnó agus Fostóirí - Aaron Mansworth

Pobal agus Deonach - 

Eile - Josephine O'Driscoll

Eile - Clayton Love

Eile - Valerie Murphy

Eile - Eileen O’Shea

 

COISTE UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA UIMH. 5
AN BEARTAS TITHÍOCHTA

Maurice Manning, Tithíochta

Cathaoirleach:

An Comhairleoir Seamus McGrath

Riarthóir na gCruinnithe:

Fiona Hayes

Comhaltaí:

An Comhairleoir Noel Collins

An Comhairleoir Liam Madden

An Comhairleoir Noel McCarthy

An Comhairleoir Sinead Sheppard

An Comhairleoir Anthony Barry

An Comhairleoir Seamus McGrath

An Comhairleoir Gillian Coughlan

An Comhairleoir Patrick Gerard Murphy

An Comhairleoir Mary Linehan Foley

An Comhairleoir Ben D’Alton O’Sullivan

An Comhairleoir Sean O’Connor

An Comhairleoir Cathal Rasmussen

An Comhairleoir Danny Collins

An Comhairleoir Danielle Twomey

Ionadaithe Earnála Seachtracha:

Ceardchumann - Colm J Cronin

Forbairt/Tógáil - Stephen McCarthy, Susan R.Cullen

Pobal agus Deonach - 

Pobal agus Deonach - 

Cuimsiú Sóisialta - 

Cuimsiú Sóisialta - 

 

COISTE UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA UIMH. 6
AN BEARTAS UM BÓITHRE AGUS IOMPAR

Pádraig Barrett, Bóithre agus Iompar

Cathaoirleach:

An Comhairleoir Declan Hurley

Riarthóir na gCruinnithe:

Noreen Murphy

Comhaltaí:

An Comhairleoir Michael Creed

An Comhairleoir Tony O’Shea

An Comhairleoir Kevin Murphy

An Comhairleoir Ted Lucey

An Comhairleoir Eileen Lynch

An Comhairleoir Michael Murtagh

An Comhairleoir Michael Looney

An Comhairleoir William O’Leary

An Comhairleoir Deirdre O’Brien

An Comhairleoir Gillian Coughlan

An Comhairleoir Frank Roche

An Comhairleoir Declan Hurley

An Comhairleoir Ben D’Alton O’Sullivan

An Comhairleoir Ann Marie Ahern

Ionadaithe Earnála Seachtracha:

 

Talmhaíocht -

Gnó agus Fostóirí - Seán Twohig

Ceardchumann - John Bowen

Comhshaol/Caomhnú -

Comhshaol/Caomhnú - Seán Carrigy

Pobal agus Deonach -

Cuimsiú Sóisialta -

Eile - 

Eile - Ceannfort Brendan Fogarty

 

COISTE UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA UIMH. 7
Ionchuimsiú Sóisialta, Pobal & Forbartha Tuaithe

Niall Healy, Municipal District Operations & Rural Development

Cathaoirleach:

An Comhairleoir John Paul O'Shea

Riarthóir na gCruinnithe:

Noelle Desmond

Comhaltaí:

An Comhairleoir Eileen Lynch

An Comhairleoir Ian Doyle

An Comhairleoir Audrey Buckley

An Comhairleoir Bernard Moynihan

An Comhairleoir Gobnait Moynihan

An Comhairleoir Marcia D’Alton

An Comhairleoir Michael Creed

An Comhairleoir John Paul O’Shea

An Comhairleoir Kay Dawson

An Comhairleoir Marie O’Sullivan

An Comhairleoir Katie Murphy

An Comhairleoir Liam Quaide

An Comhairleoir Danielle Twomey

Ionadaithe Earnála Seachtracha:

Ceardchumann - Eddie Mullins

Comhshaol/Caomhnú - 

Forbairt/Tógáil - 

Pobal agus Deonach - 

Pobal agus Deonach - 

Pobal agus Deonach - 

Pobal agus Deonach - 

Social Inclusion - 

Eile - 

Eile - 

Eile - 

COISTE UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA UIMH. 8
AN BEARTAS UM NA hEALAÍONA, AN CULTÚR AGUS TEANGACHA

Niall Healy, Municipal District Operations & Rural Development

Cathaoirleach:

An Comhairleoir Patrick Gerard Murphy

Riarthóir na gCruinnithe:

Ian McDonagh

Comhaltaí:

An Comhairleoir Karen Coakley

An Comhairleoir Liam O’Connor

An Comhairleoir Katie Murphy

An Comhairleoir Sinead Sheppard

An Comhairleoir Patrick Gerard Murphy

An Comhairleoir Ian Doyle

An Comhairleoir William O’Leary

An Comhairleoir Gobnait Moynihan

An Comhairleoir Martin Coughlan

An Comhairleoir Gearóid Murphy

An Comhairleoir Alan O’Connor

Ionadaithe Earnála Seachtracha:

Gnó agus Fostóirí - Kenneth Buckley

Pobal agus Deonach - 

Pobal agus Deonach - 

Cuimsiú Sóisialta - 

Eile - Mary Hegarty

Eile - Geoff Gould

Eile - Eamon Lankford

Eile - Ann Davoren

Déan Teagmháil Linn

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire, Eirchód: T12 R2NC