Aidhm: Lucht spéise nua a chruthú do na hEalaíona agus rannpháirtíocht ghníomhach sna hEalaíona i ngach cuid den phobal a chur chun cinn trí sheirbhísí a chur ar fáil. 


Seirbhísí:

 • Scéim na nEalaíontóirí i Scoileanna
 • Ealaíontóir Cónaitheach sa Phobal
 • Scéim Oideachais Ceoil
 • Cláir Cheoil, Drámaíochta agus Damhsa
 • Clár Oiliúna Ealaíon Deonaí
 • Forbairt Ealaíon Pobalbhunaithe
 • Forbairt Ealaíona na nÓg.

Aidhm: An leabharlann a shocrú mar ionad gníomhaíochtaí Ealaíona agus cultúrtha sa phobal trí réimse leathan gníomhaíochta, seirbhísí agus imeachtaí Ealaíon a chur ar fáil laistigh de thimpeallacht an leabharlainne, ar féidir le gach ball den phobal iad a rochtain.


Seirbhísí:

 • Gníomhaíochtaí agus imeachtaí Ealaíon i Leabharlanna
 • Tacú le Grúpaí Suime: Clubanna Leabhar do Pháistí, Grúpaí scríbhneoirí cruthaitheacha, Grúpaí léitheoireachta, Grúpaí péinteála agus Ciorcail ghramafóin san áireamh
 • Clár taispeántas.

Aidhm: Cabhrú le healaíontóirí agus eagraíochtaí Ealaíon agus pobail saothair chruthaitheacha d'ardchaighdeáin a chruthú, a fhorbairt agus a chur ar fáil, agus iad a éascú, ar mhaithe le:

 • Suim an phobail sna hEalaíona a mhúscailt
 • Eolas, meas, agus chur chun cinn na nEalaíon a chur chun cinn
 • Caighdeáin sna hEalaíona a fheabhsú

Scéimeanna Deontais:

 • Scéim Deontais Ealaíon.
 • Deontas an Ealaíontóra Chónaithigh i Scoileanna.
 • Scéim Sparánachtaí d'Ealaíontóirí.
 • Sparántacht Ionad Tyrone Guthrie.
 • Sparánacht Fondúireacht Bhaile an Ghleanna


Tacú leis an ealaíontóir cruthaitheach

 

Aidhm: Bearta a chur ar fáil agus a fhorbairt chun tacú leis an ealaíontóir aonair agus ealaíon a chruthú.

Trí na rudaí seo a leanas a dhéantar sin;

 • Scéimeanna Sparánachta.
 • Tionscadail Chónaitheacha.
 • Coimisiúnú.
 • Saothair a cheannach.

 

Aidhm: Tacú leis an earnáil chlosamhairc a fhorbairt i gCorcaigh. Tá Film in Cork bunaithe ag Comhairle Contae Chorcaí, i gcomhar le Comhairle Cathrach Chorcaí, chun cabhrú le deiseanna scannánaíochta i Réigiún Chorcaí a chur chun cinn. Tá na spriocanna seo a leanas ag Film in Cork:

 • Tacú leis an earnáil áitiúil scannánaíochta agus í a chur chun cinn
 • Corcaigh a chur chun cinn mar shuíomh léirithe scannán
 • Seirbhísí suímh agus tacaíocht ar glaoch a chur ar fáil do léiriú scannán.

 

Le tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Rossa Mullin ar 086 3066900 nó ar ríomhphost.  

Aidhm: Tacú le Beartais Ealaíon a chur le chéile ag Comhairle Contae Chorcaí. Déantar sin ar na bealaí seo a leanas:

 • Comhairle a chur ar fáil don Chomhairle ar shaincheisteanna forbartha a bhaineann leis na hEalaíona
 • Tacú le hobair forbartha beartas an Choiste Beartais Straitéisigh (CBS) um Ealaíona, Chultúr agus Theangacha
 • Taighde a dhéanamh, de réir mar a chinnfear an Chomhairle, an CBS um Ealaíona, Chultúr agus Theangacha, agus eile
 • Tuarascálacha agus sonraí fíorasacha a chur ar fáil don Chomhairle ar fheidhmiú Chlár Ealaíon na Comhairle.

Aidhmeanna: Acmhainn faisnéise Ealaíon a chur ar fáil agus a chothabháil do Chontae Chorcaí. Tá sé d'aidhm againn freisin comhairle a chur ar dhaoine aonair agus ar eagraíochtaí maidir leis na hEalaíona, agus cabhrú leo.

                                        

Seirbhísí:

 • Artsnews, nuachtlitir seachtainiúil ealaíon ar ríomhphost, a fhoilsiú
 • Faisnéis ábhartha a dháileadh ar na páirtithe leasmhara
 • Faisnéis ar ealaíontóirí agus ar eagraíochtaí ealaíona i gContae Chorcaí a bhailiú agus a chur ar fáil
 • Seirbhís chomhairleach inrochtana ar chúrsaí Ealaíon a chur ar fáil.

Aidhm: clár coimisiúnaithe leanúnach do spásanna poiblí i gContae Chorcaí a bhainistiú agus tacú leis.


Seirbhísí:

 • Scéim an Chéatadáin le haghaidh na hEalaíon a bhainistiú ar son ranna Comhairle agus Bonneagar Iompair Éireann
 • Comhairle a chur ar eagraíochtaí pobail a bhfuil baint acu le tionscadail poiblí ealaíne
 • Faisnéis a chur ar fáil ar shaothair atá coimisiúnaithe ag Comhairle Contae Chorcaí
 • An bailiúchán poiblí ealaíne a chothabháil.

Aidhm: Bailiúchán pictiúr, priontaí, grianghraf, dealbh agus meán eile d'ardchaighdeáin a chur le chéile agus a chaomhnú le gur féidir leis an bpobal agus le baill agus foirne Chomhairle Contae Chorcaí sult a bhaint as.

Ian McDonagh, Oifigeach na nEalaíon, Teil: 021-4276891 folíne: 6972, r-phost: ian.mcdonagh@corkcoco.ie

Sinead Donnelly, Oifigeach Foirne Ealaíon na Leabharlainne, Teil: 021-4276891 folíne: 6970, r-phost: sinead.donnelly@corkcoco.ie

Image of three people performing ArtsThe Accessible Professional Development Programme is a series of four webinars via Zoom with an array of artists and artists professionals. The programme will be delivered by Cork County Council Arts Office and facilitated by Róisín Power Hackett. The programme aims to encourage artists and arts workers in all art forms in County Cork to develop arts projects. This programme will focus on access to supports for people with disabilities. However, people without disabilities are very much invited to attend. Cork County Council wants to assist in the development of these projects through support in exhibiting, performing, presenting, or publishing work. This support will be given in this programme through connecting artists and arts workers with each other and with the directors, curators, critics, playwrights, and theatre makers who will speak during the webinars. Furthermore, this programme will introduce the grants, bursaries and supports available to artists and arts workers through Cork County Council Arts Office and Arts and Disability Ireland. 

These 4 webinars will take place on Zoom. They will take the format of panel discussions with an audience Q + A at the end. The webinars are free, but you must book them on Eventbrite. See the 4 webinars with their Eventbrite links below. If you have any access needs, please get in touch with the Assistant Art Officer Maeve Mulrennan at creativeireland@corkcoco.ie or phone (021) 4285995. We can offer captioning and ISL if you need, but please contact Maeve as soon as possible. 
This webinar programme is organised by Cork County Council Library and Arts Service and is funded by the Arts Council and Creative Ireland. They will comply with our child and vulnerable adult safeguarding policy and General Data Projection Regulations. Image courtesy of Croí Glan Integrated Dance Company.


Webinar 1: County Cork Art Centres
Monday 19th July 11.30am – 1pm
Miguel Amado from Sirius Art Centre, Ann Davoren from West Cork Art Centre and Aoife Granville from Ionad Cultúrtha

Please click the following link: www.eventbrite.ie

Webinar 2: Visual Art, Art Writing and Dance
Thursday 22nd July 6-7pm
Róisín Power Hackett and Tara Brandel from Croí Glan
https://www.eventbrite.ie/e/webinar-2-visual-art-art-writing-and-dance-tickets-163334526967
Webinar 3: Theatre & Interdisciplinary Practices
Monday 26th July 6-7pm 
Mairéad Folan from NoRopes Theatre in Galway and Áine O’Hara

Please click the following link: www.eventbrite.ie

Webinar 4: Funding Opportunities 
Thursday 29th July 11am -12 noon
Maeve Mulrennan Assistant Arts Officer from Cork County Council Arts Office and Amie Lawless Project Manager from Arts and Disability Ireland

Please click the following link: www.eventbrite.ie