An Roinn Pleanála

An Roinn Pleanála

Seoladh : Bunurlár, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.

Ríomhphost : planninginfo@corkcoco.ie

Facs : (021) 4867007

Uaireanta Oscailte : 9rn-4in, Luan -Aoine.

Guthán : (021) 4276891

 

Aonad Beartais Pleanála

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí,
Halla an Chontae,
Aonad Beartais Pleanála,
Urlár 1,
Bóthar Charraig Ruacháin,
Corcaigh, Éire.
Eirchód:T12 R2NC

Teil: (021) 4285900
Faics: Planningpolicyunit@corkcoco.ie