Boithre Agus Iompar

Buntreoir do Tionscadail Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla

Tá Comhairle Contae Chorcaí freagrach as thart ar 12% de líonra bóithre an Stáit. Den mhéid sin, is bóithre réigiúnacha agus áitiúla iad 94% de na bóithre. Tá ról ríthábhachtach ag bóithre réigiúnacha agus áitiúla chun daoine agus pobail a nascadh le chéile agus forbairt shóisialta agus eacnamaíoch a chothú. Iompraíonn bóithre réigiúnacha agus áitiúla 65% de thrácht ar bhóithre iomlán an Chontae, rud a léiríonn chomh tábhachtach agus atá siad.

Tá ról lárnach ag Oifig Deartha na mBóithre Réigiúnacha agus Áitiúla i mbóithre réigiúnacha agus áitiúla a fhreastalaíonn ar an gContae a chothabháil agus a fheabhsú faoi na ceannteidil seo a leanas:

 1. Bóithre Straitéiseacha
 2. Athshlánú/Atógáil Droichead
 3. Clár um Fheabhsú Athchóirithe
 4. Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla
 5. Scéimeanna Feabhsaithe ar Shábháilteacht
 6. Oibreacha Feabhsúcháin Eile

Déanann tionscadal Oifig Deartha na mBóithre Réigiúnacha agus Áitiúla bainistíocht ar go leor tionscadal éagsúil ón gcoincheap tosaigh go dtí cur i gcrích an tionscadail tógála. Seo a leanas achoimre ar na céimeanna éagsúla a bhaineann le bóthar straitéiseach a chur i gcrích:

 1. An Tionscadal a Phleanáil / Athbhreithniú Deisce;
 2. Suirbhéanna Tráchta / Suirbhéanna Topagrafacha;
 3. Réamhthuairisc / Staidéar Srianta;
 4. Roghanna Bealaigh/Scéime agus Rogha an Bhealaigh is Dealraithí;
 5. Sainchomhairleoirí a Fháil (más gá);
 6. Réamhdhearadh / Measúnú Comhshaoil agus Seandálaíochta; 
 7. Pleanáil Cuid 8 / Ráiteas Tionchair Timpeallachta 
 8. Costmheastacháin Tionscadail;
 9. Talamh a Fháil, Éisteacht ó Bhéal
 10. Dearadh Sonraí; 
 11. Comhlíonadh na Rialachán Sláinte agus Sábháilteachta agus Iniúchóireacht a dhéanamh ar Shábháilteacht ar Bhóithre;
 12. Na Doiciméid Chonartha a Ullmhú; 
 13. Tairiscintí a Mheas / Formheas na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS) / Conradh Tógála a Bhronnadh;
 14. An Obair Thógála a Mhaoirsiú;
 15. An Cuntas Deiridh / Oibreacha Garaíochta / Léarscáileanna Talún / Cur i gCrích.

Cuimsíonn Oifig Deartha na mBóithre Réigiúnacha agus Áitiúla 17 mball foirne, lena n-áirítear innealtóirí, teicneoirí agus cléirigh oibre. Tá oifigí ag Oifig Deartha na mBóithre Réigiúnacha agus Foirgneamh Leabharlainne an Chontae, An Sciobairín agus Mala chun freastal ar an gContae ar fad.

Seoladh ríomhphoist: Info.rlrdo@corkcoco.ie

Chun eolas a fháil maidir le Tionscadail Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla – Pleanáil Cuid 8 agus Alt 38, lean an nasc thíos:

Tionscadail Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla – Pleanáil Cuid 8 agus Alt 38