Boithre Agus Iompar

Cur ar Ceal Cheart Bealaigh Poiblí

Tugtar an chumhacht sin do na Comhaltaí Tofa. Teastaíonn cead an Aire, áfach, nuair a bheidh feidhm ag an gcur ar ceal maidir le bóthar náisiúnta nó réigiúnach. I gcás Bóthair náisiúnta, ní mór don Aire dul i gcomhairle le Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ).

Agus Ceart Bealaigh Poiblí curtha ar ceal, níl cead ag an bpobal an bóthar a úsáid a thuilleadh. Níl an tÚdarás Bóithre freagrach as an mbóthar a chothabháil a thuilleadh.

Tá tuilleadh eolais le fáil ó:

Bóithre (Airgeadas agus Riarachán), Teach na Cúirte, An Sciobairín, Co. Chorcaí.

Teil: 028 21299

Seoladh ríomhphoist: roads@corkcoco.ie