Boithre Agus Iompar

Draenáil

Faoi Alt 76 d'Acht na mBóithre, 1993, tá ceangal ar Úinéirí Talún agus áititheoirí talún gach beart réasúnach a dhéanamh le cinntiú go bhféadfadh uisce draenáil ó bhóthar poiblí isteach ar a dtalamh agus le cinntiú nach n-éalaíonn uisce, ithir ná ábhair eile óna dtalamh go dtí an bóthar.

Féadfaidh an Chomhairle foláireamh a thabhairt do chiontóirí, agus mura ngníomhaítear ar an bhfoláireamh sin, féadfar ionchúisimh agus fíneálacha a ghearradh má ghlacfar caingean dlí sna Cúirteanna.  

Más mian leat fadhb a bhaineann le draenáil nó tuilte a thuairisciú, úsáid ár dtairseach ar líne. 

Déan teagmháil le hOifig Innealtóir an Cheantair Bhardasaigh áitiúil má theastaíonn tuilleadh eolais uait.