Boithre Agus Iompar

Dul i bhFeighil ar Bhóthar

Chun bóthar a dhearbhú mar bhóthar poiblí, ní mór go bhfónann sé don phobal i gcoitinne agus ní mór go mbeidh ceart bealaigh poiblí ann maidir leis an mbóthar. Ní mór don Údarás Bóithre na himpleachtaí airgeadais a bhaineann le glacadh le freagracht ar bhóthar poiblí eile a mheas, agus ní mór dó aon agóid nó aighneacht arna déanamh ag an bpobal a mheas. 

Feidhmeanna atá forchoimeádta do Chomhaltaí Tofa iad Ordú a dhearbhaíonn bóthar mar bhóthar poiblí a dhéanamh agus agóidí nó aighneachtaí maidir le togra den chineál sin a mheas.Tá tuilleadh eolais le fáil ó:

Bóithre (Airgeadas agus Riarachán), Teach na Cúirte, an Sciobairín, Co. Chorcaí

Teil:  028 21299

Seoladh ríomhphoist: roads@corkcoco.ie

Má bhaineann an t-iarratas le dul i bhfeighil bóthair in Eastát Tithíochta, tá foirmeacha iarratais ar fáil ón Roinn Pleanála.