Boithre Agus Iompar

Feithiclí, Leantóirí agus Comharthaí Neamhúdaraithe Fógraíochta ar Bhóithre Poiblí

Is mian le Comhairle Contae Chorcaí a chur in iúl gur cion é de réir Acht na mBóithre, 1993 feithicil nó comhartha a chur nó a choimeád ar bhóthar poiblí / cois bóthair phoiblí chun críocha fógraíochta, chun earraí a dhíol nó seirbhísí a sholáthar, nó d'fhonn críche chomhchosúil gan cead an Údaráis Bóithre.

Áirítear leis sin feithiclí a chur ar díol ar bhóithre poiblí, cosáin, ciumhaiseanna féir nó crua-ghruanna.

Ordófar d'úinéirí feithiclí agus / nó comharthaí neamhúdaraithe den chineál sin iad a bhaint láithreach. Mura mbaintear, déanfaidh an Chomhairle socruithe chun an fheithicil / comhartha a bhaint gan réamhfhógra.  Déanfaidh an Chomhairle na costais a bhaineann leis an mbaint agus leis an stóráil a fhorchúiteamh agus is ea is dóichí gur costas suntasach a bheidh i gceist.