Boithre Agus Iompar

Plean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn 2013-2018

Tá dhá Phlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn ullmhaithe ag Comhairle Contae Chorcaí:

  1. Limistéir uirbeacha aontaithe chathair agus chontae Chorcaí (i gcomhar le Comhairle Cathrach Chorcaí)
  2. Príomhbhóithre i gContae Chorcaí

Is é is cuspóir do na Pleananna Gníomhaíochta in aghaidh Torainn ná a bheith mar mhodh chun torann timpeallachta a bhainistiú, agus chun aidhmeanna na Treorach Eorpaí maidir le Torann (END) um torann timpeallachta a chosc, agus a laghdú más gá sin, a bhaint amach trí na Pleananna a ghlacadh.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar na Pleananna, seol ríomhphost chuig: national.roads@corkrdo.ie