Boithre Agus Iompar

Scéim Rannpháirteachais Phobail

Is cur chuige comhfhiontair idir an Chomhairle agus Pobail áitiúla é an Scéim Rannpháirteachais Phobail, ar mhaithe le hoibreacha cothabhála agus feabhsúcháin a dhéanamh ar Bhóithre Réigiúnacha agus Áitiúla cuí. Ní mheasfaidh Comhairle Contae Chorcaí ach tograí ina mbeidh ranníocaíocht airgeadais áitiúil mad chuid díobh. Is ionann an ranníocaíocht áitiúil agus 10% de chostas measta na hoibre. Ní ghlacfaidh an Chomhairle ach le ranníocaíochtaí airgeadaíochta roimh ré ón bpobal agus déanfaidh sí na hoibreacha ceadaithe go léir faoin Scéim nuair a íoctar an méid riachtanach de réir infhaighteacht mhaoiniú an deontais.

Ní mór iarratais chomhlánaithe a chur ar ais chuig Oifig Innealtóir an Cheantair Bhardasaigh áitiúil, áit ar féidir leat tuilleadh sonraí a fháil. Chun tuilleadh eolais a fháil agus / nó chun iarratas a dhéanamh, cliceáil ar an bhFoirm Iarratais / an Meamram Míniúcháin thíos:

Foirm Iarratais / Meamram Míniúcháin ar an Scéim Rannpháirteachais Phobail (pdf)