Na hEalaíona

Saothar Ealaíne Sármhaith a Dhéanamh

Is é Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh straitéis deich mbliana na Comhairle Ealaíon maidir le Forbairt na n-ealaíon in Éirinn. Tá cúig réimse tosaíochta ag an straitéis: 

  • An tEalaíontóir
  • Rannpháirtíocht an pobail
  • Straitéis infheistíochta
  • Pleanáil spásúlacht agus dhéimeagrafach
  • Cumas a fhorbairt.

 

Ag croílár na straitéise tá fís do na hEalaíona in Éirinn, bunaithe ar dhaoine agus ar áit, áit a mbeidh fíormheas ar na hEalaíona mar chuid riachtanach dár saol laethúil agus áit a dtabharfar tacaíocht d'ealaíontóirí uaillmhianach nuálacha saothair den scoth a chruthú. 

 

Cuirfear Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh i bhfeidhm le 3 phlean trí bliana, ag tosú in 2017. Déanann an Plean Trí Bliana 2017–2019 cur síos ar na straitéisí infheistíochta, na tionscadail agus na cláir a dtabharfar tosaíocht dóibh le linn 2017–2019.