Leabharlanna

Clár Léitheoireachta an tSamhraidh

Ta an-áthas ar Leabharlann Chomhairle Contae Chorcaí Chlár Leitheoireachta Réaltaí  Samhraidh a fhógairt, a bhfuil chun seoladh ar an 11ú Meitheamh agus a leanfaidh ar aghaidh go dtí an 27ú Lúnasa.

Tugtar cuireadh do pháistí ar fud Chontae Chorcaí páirt a ghlacadh san eachtra agus taitneamh a bhaint as an spraoi agus an pléisiúr a bhaineann le bheith ag léamh i rith an tSamhraidh.
Tá Léitheoireacht Réaltaí Samhraidh mar chuid den chlár naisiúnta Right to Read agus ta sé mar aidhm aige gach páiste i gContae Chorcaí a spreagadh chun clárú le haghaidh cárta léitheoireachta. Úsáideann na rannpháirtithe an cárta seo chun a ndul chun cinn a rianú agus chun a gcuid léitheoireachta a fhorbairt le linn laethanta saoire an tsamhraidh ón scoil.

Is rud saor in aisce agus neamhiomaíoch é Réaltaí Samhraidh. Gheobhaidh gach páiste a chláríonn pacásite clárúcháin Réaltaí Samhraidh le cárta léitheoireachta, leabharmharc agus peann luaidhe. Beidh teastas gnóthachtála ag a deireadh chomh maith do gach rannpháirtí a léann ar a laghad  leabhar nó r-leabhar amháin le linn laethanta saoire an tSamhraidh ón scoil.

Beidh clár imeachtaí agus gníomhaíochtaí do phástí eagraithe ag Oifig Ealaíon Chontae Chorcaí  le healaín, ceardaíochta, ceol agus scribhneroireacht san áireamh, mar chuid de Léitheoireacht Réaltaí Samhraidh.

Chun níos mó eolais a fháil, déan teagmháil le do bhrainse áitiúil don Leabharalann Chontae Chorcaí.

Coiméad súil ar leathanaigh Facebook agus Twitter Seirbhís Leabharlann agus Ealaíne Chomhairle Chontae Chorcaí  le haghaidh tuilleadh nuashonruithe.