Pleanáil agus Forbairt

Athruithe glactha ar 9 bPlean Forbartha Comhairle Baile

Ghlac an Chomhairle le héagsúlachtaí ar Phleananna Forbartha Bhaile Chloich na Coillte, Chóbh, Mhainistir Fhear Maí, Chionn tSáile, Mhaigh Chromtha, Mhala, Mhainistir na Corann, an Sciobairín agus Eochaill an 12 Feabhra 2018 agus tháinig siad i bhfeidhm láithreach.

Is é cuspóir na n-Athruithe Glactha ar na 9 bPlean Forbartha Baile go léir;

1. Téacs agus cuspóir nua a chur san áireamh maidir leis an Tobhach ar Shuímh Folamh agus Limistéir Athghiniúna chun freastal ar chur i bhfeidhm an Achta um Athghiniúint Uirbeach agus Tithíocht, 2015.

Agus Plean Forbartha Baile Chloich na Coillte, 2009 a athrú go:

2. Cuir isteach téacs agus cuspóir nua a bhaineann le Fóntais/Bonneagar agus

Criosú láithreáin a athrú ó chuid de Spás Oscailte/Spóirt/Caitheamh Aimsire/Conláiste agus cuid Cónaitheach (R-05) go Fóntais/Bonneagar.

Tá Téacs an Athraithe/na nAthraithe ar Glacadh le gach ceann de na 9 bPlean Baile ar fáil ag na láithreacha seo a leanas:-

  • An Roinn Pleanála, Urlár 1 Halla an Chontae, Corcaigh.
  • An Roinn Pleanála, Teach Norton, An Sciobairín, Co. Chorcaí.
  • Oifig Rannach Chomhairle Contae Chorcaí ag Annabella, Mala
  • Leabharlanna Contae agus Leabharlanna Brainse – Seiceáil le do thoil do leabharlann áitiúil maidir le hamanna oscailte agus infhaighteacht ríomhairí pearsanta chun rochtain a fháil i bhformáid leictreonach.Ar líne ag https://www.corkcoco.ie/town-council-development-plans/Adopted-Variatio… agus https://corkcocoplans.ie/ gach am.

Is féidir cóipeanna de na doiciméid a iarraidh ar an nguthán (Teil: 021 4285900) nó a bhailiú ón Rannóg Pleanála, Urlár 1, Halla an Chontae idir 9.30 am agus 4 pm.

Athrú glactha ar Fhorbairt Bhaile Chloich na Coillte, 2009 (pdf)

Tuarascáil CE ar Athrú Beartaithe ar CT Chloich na Coillte (pdf)

Ar Glacadh Athrú ar Phlean Forbartha Bhaile an Chóibh, 2013 (pdf)

Ar Glacadh Athrú ar Phlean Forbartha Bhaile an Chóibh, 2013 (pdf)

Athrú glactha ar Phlean Forbartha Bhaile Mhainistir Fhear Maí, 2009 (pdf)

Tuarascáil CE ar Athrú Beartaithe ar CT Mhainistir Fhear Maí (pdf)

Athrú glactha ar Bhaile Chionn tSáile Forbairt Plean, 2009 (pdf)

Tuarascáil CE ar Athrú Beartaithe ar CT Chionn tSáile TC (pdf)

Ar Glacadh Athrú ar Phlean Forbartha Bhaile Mhaigh Chromtha, 2009 (pdf)

Tuarascáil CE ar an Athrú Beartaithe do CT Mhaigh Chromtha (pdf)

Athrú glactha ar Phlean Forbartha Bhaile Mhala, 2010 (pdf)

Tuarascáil CE ar Athrú Beartaithe ar CT Mhala (pdf)

Glacadh Athrú ar Phlean Forbartha Bhaile Mhainistir na Corann, 2013 (pdf)

Tuarascáil CE ar Athrú Beartaithe do CT Mhainistir na Corann (pdf)

Glacadh Athrú ar Phlean Forbartha Baile an Sciobairín, 2009 (pdf)

Tuarascáil CE ar Athrú Beartaithe ar CT an Sciobairín (pdf)

Athrú glactha ar Phlean Forbartha Bhaile Eochaill, 2009 (pdf)

Athrú glactha ar Phlean Forbartha Bhaile Eochaill, 2009 (pdf)

Fógra maidir le hAthruithe Glactha ar 9 bPlean Baile 23 Feabhra 2018 (pdf)

Document Summary