Pleanáil agus Forbairt

Iarratas pleanála a dhéanamh - eolas tacaíochta

Go ginearálta, beidh cead pleanála ag teastáil uait d'aon fhorbairt ar thalamh nó réadmhaoin atá i gceist agat, mura bhfuil an fhorbairt sin díolmhaithe go sonrach ón riachtanas sin. Cuimsíonn an téarma 'forbairt' oibreacha a chur ar bun (tógáil, scartáil, athrú) ar thalamh nó ar fhoirgnimh agus ábhar a chruthú a dhéanfaidh athrú mór ar an talamh nó na foirgnimh sin.

Faigh rochtain ar Threoirlínte chun Aighneacht a dhéanamh maidir le hIarratas Pleanála

Faigh rochtain ar eolas anseo maidir le Clinicí Réamhphleanála agus Comhairliúcháin Réamhphleanála

Tá bileoga eolais pleanála breise ar fáil don Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil

Tá sé i gceist go mbeadh sé seo ina threoir phraiticiúil amháin. Ní léirmhíniú dlíthiúil críochnúil den dlí pleanála é. Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil leis an Údarás Pleanála ag úsáid na sonraí teagmhála ag bun an leathanaigh seo.