Pleanáil agus Forbairt

Straitéis Spásúlachta agus Eacnamaíoch don Réigiún Theas

Tá tús curtha ag Tionól Réigiúnach an Deiscirt leis an bpróiseas chun Straitéis Spásúlachta agus Eacnamaíoch Réigiúnach a chur le chéile don Réigiún Theas ar mhaithe le tacaíocht a thabhairt don Chreat Náisiúnta Pleanála nua (Éire 2040).

Is féidir tuilleadh eolais maidir le Réamhdhréacht den doiciméad Comhairliúchán Poiblí a fháil ach chliceáil ar an nasc seo.

Cuirtear fáilte roimh aighneachtaí poiblí mar fhreagra ar an bPáipéar Saincheisteanna.  Féach an ceangaltán chun tuilleadh eolais a fháil.

Féach  www.southernassembly.ie chun tuilleadh eolais a fháil.