Céim a Dó - Comhairliúchán Poiblí LECP

Nuashonrú 28/11/23

Tá tréimhse an chomhairliúcháin phoiblí dúnta anois. Rinneadh anailís ar na haighneachtaí poiblí, a bhfuil rochtain orthu thíos, agus foilsíodh tuarascáil ar thoradh an Phróisis Chomhairliúcháin Phoiblí. Mar fhreagra ar na haighneachtaí poiblí rinneadh athbhreithniú ar na Dréachtspriocanna Ardleibhéil, na Cuspóirí agus an anailís LLDB, déantar na hathbhreithnithe ar an dréacht a mhionsonrú sa tuarascáil. Cuireadh an tuarascáil seo i láthair agus cheadaigh an Grúpa Comhairleach PÁEP, Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Thuaisceart Chorcaí (LCDC), LCDC Chorcaí Theas, LCDC Iarthar Chorcaí, agus Coiste Forbartha Eacnamaíochta agus Beartais Straitéisigh Fiontraíochta an tuarascáil seo.

Tuarascáil ar an bPróiseas Comhairliúcháin Phoiblí


Tá tréimhse an chomhairliúcháin phoiblí dúnta anois. Tá anailís á déanamh faoi láthair ar na haighneachtaí poiblí, atá ar fáil thíos. Déanfar an Dréacht-Ráiteas Socheacnamaíoch agus na Spriocanna Ardleibhéil a athbhreithniú bunaithe ar an anailís seo agus ina dhiaidh sin cuirfear iad faoi bhráid Choiste Forbartha Pobail Áitiúil Chorcaí Thuaidh (CFPÁ), CFPÁ Chorcaí Theas, CFPÁ Iarthar Chorcaí, agus an Choiste Beartais Straitéisigh um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Fiontraíochta i mí Mheán Fómhair lena gceadú. 
 
Tá teacht ar ár seomra fíorúil fós más mian leat léamh faoin bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail 2023-2029.

View Online Questionnaire Report Home

Féach ar Thuarascáil an Cheistneora Ar Líne