Titiocht

Deontas do Dhaoine faoi Mhíchumas Tionónta Chomhairle Contae Chorcaí

Féadfar Deontas do Dhaoine faoi Mhíchumas (pdf) a úsáid chun  oibreacha a dhéanamh ar réadmhaoine Chomhairle Contae Chorcaí do dhaoine faoi mhíchumas chun go mbeidh réadmhaoin níos oiriúnaí do riachtanais tithíochta áititheora réadmhaoine atá faoi mhíchumas.

D'fhéadfaí na rudaí seo a leanas a bheith san áireamh leis na hoibreacha:

  • Seomra leapa agus/nó seomra folctha ar urlár na talún
  • Cathaoir staighre
  • Seomra folctha atá ann cheana a chur in oiriúint do riachtanais duine faoi mhíchumas

Cuir an fhoirm iarratas ar ais chuig an oifig rannóige ábhartha: 

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Theas, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh
Teil: 021 4285501, 021 4285215, 021 4285332, 021 4285327, 021 4285265 nó úsáid ár  bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne.

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí.
Teil: 022 21123 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne.

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí 
Teil: 023 8833328 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne.