Titiocht

Iasacht Tí Údaráis Áitiúil

Is morgáiste é an Iasacht Tí Údaráis Áitiúil a fhaigheann tacaíocht ón Rialtas do cheannaitheoirí céaduaire a tháinig in ionad Iasachta Tí Rebuilding Ireland a bhí ann roimhe seo. Is féidir é a úsáid chun réadmhaoin nua nó réadmhaoin athláimhe a cheannach nó chun féinthógáil a mhaoiniú. Ciallaíonn an prionsabal “Tús Úr” go mbeidh daoine atá colscartha nó idirscartha agus nach bhfuil leas ar bith acu in áras an teaghlaigh, nó a ndeachaigh faoi shocrú dócmhainneachta pearsanta nó féimheachta nó imeachtaí nó próisis dlí eile, incháilithe chun iarratas a dhéanamh.

Féadfaidh tú suas le 90% de luach margaidh na maoine a fháil ar iasacht, rud a chiallaíonn go mbeidh ar an iasachtaí éarlais 10% a bheith aige. Ní mór go mbeadh ollioncam bliantúil agat nach mó ná € 70,000 d’iarratasóir aonair nó nach mó ná €85,000 do chomhiarratasóirí. Uasluach maoine teorannaithe ag € 330,000 do Chorcaigh, rud a chiallaíonn uas-airleacan iasachta de € 297,000 (90%). Tá dhá tháirge ráta ar fáil: 3.35% seasta ar feadh suas le 25 bliain, 3.45% seasta ar feadh suas le 30 bliain.

láithreán gréasáin, www.localauthorityhomeloan.ie curtha ar bun a thugann cúlra iomlán na scéime agus ina bhfuil liosta de cheisteanna coitianta.

Tá Deasc Chabhrach Náisiúnta bunaithe chun ceisteanna a fhreagairt maidir leis an scéim agus is í an uimhir theagmhála atá acu 051-349720 (8.00rn – 5.00in)

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar Roghanna Iasachta Tí Údarás Áitiúil.

Iasacht Tí Údaráis Áitiúil - Comhairle Contae Chorcaí

Teil: 021 4285927