Titiocht

Lámhleabhar an Tionónta Údaráis Áitiúil

Tá áthas ar Chomhairle Contae Chorcaí cóip de Lámhleabhar an Tionónta Údaráis Áitiúil (pdf) a chur ar fáil do gach tionónta.  Tugann sé sin an deis di tionóntaí a chur ar an eolas maidir leis an réimse leathan seirbhísí atá ar fáil dóibh.

Tá sé beartaithe go ndéanfaidh an lámhleabhar freagrachtaí Chomhairle Contae Chorcaí, agus í ina tiarna talún, agus do fhreagrachtaí féin, agus tú i do thionónta, a shoiléiriú.  Tá sé beartaithe go mbeidh an lámhleabhar ina threoir agus ní thugtar mionsonraí ann maidir le gach gné de na seirbhísí atá ar fáil.